Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Google Forms Cho Người Mới Bắt Đầu

🎯NO DEADLINE

[English caption below]

🔥Google forms có thể vô cùng hữu ích cho bất kì ai vào bất kì thời điểm nào. Và nó càng quan trọng hơn đối với những người làm việc với các công cụ văn phòng. Bất kì ai cần một biểu mẫu để tổng hợp thông tin đều chắc chắn rằng một công cụ như Google forms có thể giúp họ giảm bớt rất nhiều khối lượng công việc và góp phần tạo cấu trúc dữ liểu phản hồi được sắp xếp một cách hiệu quả.

🔥Khóa học này được thiết kế để giới thiệu google forms đến những người mới bắt đầu sử dụng. Khóa học bao gồm những giải thích cặn kẽ về các tính năng của Google forms, đồng thời là những miêu tả chi tiết những cài đặt và sự ưu tiên. Đến hết khóa học, bạn sẽ có được một hiểu biết tốt về các tính năng của Google forms. Và khi xem lại khóa học đến lần thứ 2, bạn sẽ càng cảm thấy yêu thích các tính năng và điều này giúp cho bạn dễ dàng sử dụng hơn.

🔥Đối tượng phù hợp:

 • Bất kì ai có ứng thú tìm hiểu về Google forms
 • Bất kì ai có ứng thú tìm hiểu về G-Suite

🔥Yêu cầu: Kĩ năng sử dụng máy tính cơ bản

🔥Bạn sẽ học được: Các tính năng của Google Forms

🔥Thông tin khóa học: 

 • Hình thức: 100% Online
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh (Có phụ đề Anh)
 • Thời gian: 30 phút
 • Giảng viên: Learn App Inventor 2
 • Học phí: 100% FREE

🔥Thông tin chi tiết và đăng kí: https://bit.ly/36bScDP

——————————————————————————

🔥Forms can be helpful for anyone at any instant of time. And it is more valuable to those who work with office tools now and then. Anyone who needs forms to gather information will surely understand that a medium like google forms reduces their work and structures the response data in a very efficient manner.

🔥This course is designed to introduce Google forms to beginners. It contains clear explanations about different features of Google forms and a clearly description of different settings and preferences. By the end of the course, you will gain a good understanding of the capability of this app. And on watching the course more than twice, you may become fond of its features and it will make it easy for you to use the app.

🔥Who is this course for:

 • Anyone who is curious to learn about Google forms
 • Anyone who wants to learn about G- Suite

🔥Requirements: Should be able to have basic computer skills

🔥What you will learn: Features of Google forms

🔥Course information:

 • Format: 100% Online
 • Language: English (Subtitle English)
 • Duration: 30 minutes
 • Teacher: Learn App Inventor 2
 • Fee: 100% FREE

🔥More information and register: https://bit.ly/36bScDP

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26022


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Đặng Thủy Linh

dangthuylinh.ivolunteer@gmail.com