Deadline: 01/12/2021

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Các Giải Pháp Thiên Nhiên Để Chống Chịu Với Thiên Tai Và Khí Hậu

DEADLINE: 01/12/2021

[English caption below]

📌 Mô tả khóa học:

Thiên nhiên đã đưa ra nhiều giải pháp để giảm thiểu tác động từ thiên tai và tác động của khí hậu. Điều này có thể bao gồm bảo vệ rừng trên các sườn dốc, duy trì các cồn cát dọc theo bờ biển, các vùng đất ngập nước mưa dư thừa. Cái gọi là ” Các giải pháp dựa trên tự nhiên” này là một phần quan trọng trong câu đố để xây dựng khả năng hồi phục của các hộ gia đình và cộng đồng trước số lượng ngày càng tăng của các sự kiện thiên tai trên khắp thế giới.

Trong khóa học trực tuyến này, UNEP và các chuyên gia môi trường từ khắp nơi trên thế giới sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời cho những thắc mắc. Đây là cơ hội để bạn tham gia vào một cộng đồng gồm những người học và người ủng hộ môi trường.

Bạn sẽ học được những điều gì?

 • Tìm hiểu về các hoạt động của con người được liên kết với nhau, với hệ thống sinh thái cũng như các công cụ và cách tiếp cận chính để áp dụng.
 • Tìm hiểu cách các nhà hoạch định chính sách bao gồm thiên nhiên như một giải pháp trong các quy trình chính sách để giảm thiểu rủi ro thiên tai và khí hậu.
 • Tìm hiểu về cơ sở hạ tầng xanh và thiết kế với thiên nhiên như một sự bổ sung khả thi cho các cấu trúc bảo vệ được thiết kế màu xám để giảm tác động của sự kiện thiên tai.

📌 Thông tin khóa học:

 • Thời gian học kéo dài: 7 tuần
 • Thời gian học: 3-6 giờ mỗi tuần
 • Hình thức : Online
 • Ngôn ngữ : tiếng Anh

📌 Thông tin chi tiết : https://www.edx.org/course/nature-based-solutions-for-disaster-and-climate-resilience

—————

📌 About this course:

Nature offers many solutions for reducing the impacts from disasters and climate impacts. This may include protecting forests on steep slopes, maintaining sand dunes along coastlines, wetlands to buffer excess rainwater. These so-called ‘Nature- based solutions’ are an important piece in the puzzle to building the resilience of households and communities to an ever-increasing number of disaster events around the world.

In this online course, UNEP and environmental experts from around the world will provide you with answers to your questions. This is your chance to join a community of environmental learners and advocates.

⚡ What you’ll learn?

 • Learn about how human activities are interlinked with ecological systems and main tools and approaches for applying Nature-based Solutions to reducing disaster and climate risks.
 • Learn how policy makers are including nature as a solution in policy processes for reducing disaster and climate risks.
 • Learn about green infrastructure and designing with nature as a viable complement to gray engineered protection structures for reducing impacts of disaster events.

📌 Course information:

 • Length: 7 weeks
 • Effort: 3-6 hours per week
 • Format: Online
 • Language: English

📌 Course details: https://www.edx.org/course/nature-based-solutions-for-disaster-and-climate-resilience

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26031


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hoài

hoaithuivolunteer@gmail.com