Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Cuộc Cách Mạng Khoa Học: Nguồn Gốc Của Khoa Học Hiện Đại

NO DEADLINE

[English Caption Below]

Đây là khóa học giúp bạn hiểu biết về cuộc Cách mạng Khoa học thế kỷ XVII và vai trò của nó trong việc định hình thế giới phương Tây hiện đại.

⭐ Khóa học này dành cho ai?

– Khóa học dành cho những ai đang làm việc trong lĩnh vực khoa học, những ai muốn biết thêm về nguồn gốc của khoa học hiện đại.

– Khóa học cũng dành cho những người có sự quan tâm đến khoa học và lịch sử.

⭐ Mô tả khóa học

– Khoa học ngày nay ra đời như thế nào? Điều gì tạo nên khoa học ‘hiện đại’?

– Khoa học liên quan đến tôn giáo như thế nào?

Hãy trả lời những câu hỏi này và cùng khóa học du hành ngược thời gian về cuộc Cách mạng Khoa học thế kỷ XVII để khám phá cội nguồn của khoa học hiện đại. Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá triệt để lịch sử của khoa học, những câu chuyện đơn giản đầy thách thức đã được thiết lập về cách khoa học đã phát triển. Bạn cũng sẽ xem xét các phương pháp khoa học hiện đại, mối quan hệ giữa khoa học, tôn giáo và chủ nghĩa thế tục, và nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khoa học, hãy xem xét nguồn gốc của ngành mà chúng ta đang nghiên cứu.

⭐ Bạn sẽ học được gì?

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Nhìn nhận về bối cảnh lịch sử của ngành khoa học bằng cách truy tìm nguồn gốc từ thế kỷ XVII.
 • Giải thích các văn bản về thực tiễn khoa học trong quá khứ.
 • Tham gia với các ý tưởng về vai trò và ý nghĩa tổng thể của các ngành khoa học và thực tiễn.
 • Tạo một bài đăng ngắn về bối cảnh lịch sử của ngành học của bạn.

⭐ Thông tin khóa học

 • Đơn vị phát triển: University of Groningen
 • Người hướng dẫn: Andrea Sangiacomo, Doina-Cristina Rusu, Han Thomas Adriaenssen
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 3 tuần
 • Học phí: bạn sẽ được truy cập miễn phí vào khóa học trong vòng 5 tuần
 • Đánh giá: 3.7/5
 • Nền tảng: Future Learn

? Link khóa học: https://bit.ly/3BPw9Rc

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

______________________________________________________

Learn about the seventeenth-century Scientific Revolution and its role in shaping the modern Western world.

⭐ Who this course is for:

– This course has been created for those working in science who wish to know more about the origins of modern science.

– It’s also been created for people with a general interest in science and history.

⭐ Description

– How did the science of today come about? What constitutes ‘modern’ science?

– How does science relate to religion?

Answer these questions and more with this course that travels back in time to the seventeenth-century Scientific Revolution to explore the roots of modern science. In this course you will critically explore the history of science, challenging established simplistic narratives of how science has developed. You will also examine modern scientific methods, the relationship between science, religion and secularism, and, if you work in science, consider the origins of our own discipline.

⭐ What you’ll learn

By the end of the course, you‘ll be able to:

 • Reflect on the historical background of your own scientific discipline by tracing it back to its seventeenth-century roots
 • Interpret texts about scientific practices of the past
 • Engage critically with ideas about the overall role and meaning of scientific disciplines and practices
 • Produce a short blog post about the historical background of your discipline

⭐ Course information

 • Provider: University of Groningen
 • Instructor: Andrea Sangiacomo, Doina-Cristina Rusu, Han Thomas Adriaenssen
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 3 weeks
 • Tuition fees: you can access to this course for 5 weeks
 • Rating: 3.7/5
 • Platform: Future Learn

? Link: https://bit.ly/3BPw9Rc

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36661

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam