Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Chuẩn Bị Cho Việc Học Trực Tuyến Ở Đại Học

NO DEADLINE

[English Caption Below]

Bạn cần lời khuyên về cách học trực tuyến? Đây là khóa học để bạn có thể khám phá các kỹ thuật và kỹ năng học tập để học trực tuyến như một phần của quá trình học đại học của bạn.

? Khóa học này dành cho ai?

Khóa học này được thiết kế dành cho sinh viên bậc đại học và sau đại học – những người cần lời khuyên và các mẹo để học trực tuyến tại trường đại học.

? Mô tả khóa học

– Học trực tuyến rất khác so với học trong một lớp học tại trường và thường bao gồm kỹ năng tự học.

– Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá và tìm hiểu về nhiều hướng tiếp cận học trực tuyến khác nhau.

– Bạn sẽ phát triển các kỹ năng thực tế, những kỹ năng này có thể giúp bạn trở thành người học trực tuyến hiệu quả ở bậc đại học.

– Bạn sẽ khám phá các phương pháp hợp tác và giao tiếp trực tuyến hiệu quả, đồng thời tìm hiểu phương pháp tốt nhất để thực hiện nghiên cứu trực tuyến.

– Vào cuối khóa học, bạn sẽ thành thạo các kỹ năng tự học và các công cụ học trực tuyến phù hợp với bạn.

? Bạn sẽ học được gì?

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Phát triển các chiến lược học trực tuyến hiệu quả phù hợp với bạn.
 • Tạo ra các ghi chú hữu ích và ý nghĩa để hỗ trợ việc học của bạn.
 • Mang lại những đóng góp ý nghĩa cho các cuộc thảo luận trực tuyến.
 • Phát triển các kỹ năng để dẫn dắt hiệu quả trong việc hợp tác trực tuyến.
 • Khám phá các công cụ và cách tiếp cận để tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin trực tuyến để cung cấp thông tin và phát triển quan điểm của riêng bạn.

? Thông tin khóa học

 • Đơn vị phát triển: University of Leeds
 • Người hướng dẫn: Neil Morris
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 3 tuần
 • Học phí: bạn sẽ được truy cập miễn phí vào khóa học trong vòng 5 tuần
 • Đánh giá: 4.8/5
 • Nền tảng: Future Learn

⭐ Link khóa học: https://bit.ly/3zP5Cmt

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

__________________________________________________________

Need advice on how to study online? Discover study techniques and skills for learning online as part of your university studies.

? Who this course is for:

This course is designed for undergraduate and postgraduate university students who need advice and tips on how to take their university studies online.

? Description

– Learning online is very different from learning in an on-campus classroom and often involves independent study.

– On this course, you will explore and learn about various different approaches to online learning.

– You’ll develop practical skills that will enable you to become an effective online learner at a university level.

– You’ll discover methods for collaborating and communicating online effectively and learn the best practice for conducting online research.

– By the end of the course, you’ll have mastered the independent study skills and tools for online learning that work for you.

? What you’ll learn

By the end of the course, you‘ll be able to:

 • Develop effective online learning strategies that work for you.
 • Produce useful and reflective notes to support your study.
 • Contribute meaningfully to online learning discussions.
 • Develop the skills to lead productive collaborative work online.
 • Explore tools and approaches to find, evaluate and use online information to inform and develop your own opinion.

? Course information

 • Provider: University of Leeds
 • Instructor: Neil Morris
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 3 weeks
 • Tuition fees: you can access to this course for 5 weeks
 • Rating: 4.8/5
 • Platform: Future Learn

⭐ Link: https://bit.ly/3zP5Cmt

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36617

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam