Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Chuẩn Bị Cho Quá Trình Trở Thành Sinh Viên Đại Học

NO DEADLINE

[English Caption Below]

Đây là khóa học có thể giúp bạn xây dựng các kỹ năng học thuật cần thiết khi học ở đại học và bạn có thể dễ dàng chuyển tiếp từ việc học ở trường sang cấp bậc giáo dục cao hơn.

✨ Khóa học này dành cho ai?

– Khóa học này được thiết kế cho bất kỳ ai đang cân nhắc việc học tại một trường đại học hoặc một cơ sở giáo dục đại học tương tự.

– Ngoài ra, những kiến ​​thức học được từ khóa học này có thể hỗ trợ việc học lên A-levels, BTECS hoặc các khóa học khác sau độ tuổi 16, cũng như các khóa học tiếp cận hay khóa học cơ sở.

✨ Mô tả khóa học

– Việc học ở đại học đòi hỏi các kỹ năng tư duy phản biện ở mức cao, cũng như có khả năng đưa ra lập luận xác thực, được ủng hộ và phân tích các nguồn hoặc dữ liệu có tính phê bình.

– Trong khóa học này, bạn sẽ xây dựng nền tảng của những kỹ năng này, từ đó bạn có thể chuẩn bị cho những thách thức của môi trường học tập mới này.

– Bạn sẽ được nghe qua từ các giảng viên đại học về những gì họ đánh giá ở sinh viên và nhận được lời khuyên về những khía cạnh khó khăn hơn trong việc học tập ở trường đại học.

– Vào mỗi cuối tuần, bạn sẽ nhận được bản tóm tắt các kỹ năng chính mà bạn sẽ thấy hữu ích để tham khảo lại khi bắt đầu hành trình đại học của mình.

✨ Bạn sẽ học được gì?

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Nhận thức được các kỹ năng cần thiết để có thể học tập tốt ở trường đại học.
 • Thực hành các kỹ năng chính cần thiết để thành công ở trường đại học.
 • Hiểu được cách đánh giá của giảng viên đối với sinh viên của họ và những kỹ năng nào mà sinh viên của họ vượt trội hoặc gặp khó khăn.
 • Tìm các mẹo hàng đầu để đối phó với môi trường học tập ở trường đại học.

✨ Thông tin khóa học

 • Đơn vị phát triển: UEA (University of East Anglia)
 • Người hướng dẫn: Harriet Jones
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 7 tuần
 • Học phí: Bạn sẽ được truy cập miễn phí vào khóa học trong vòng 9 tuần
 • Đánh giá: 4.7/5
 • Nền tảng: Future learn

? Link khóa học: https://bit.ly/3yOXUHL

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

______________________________________________________________

Build the academic skills you need for learning at university and ease your transition from school learning to higher education.

✨ Who this course is for:

– This course is designed for anyone considering studying at a university, or a similar higher education institution.

– Additionally, learnings from this course can support studying for A-levels, BTECS or other post-16 courses, as well as access or foundation courses.

✨ Description:

– Learning at a university level requires enhanced critical thinking skills, as well as being able to hold a supported, substantive argument and critically analyse sources or data.

– On this course, you’ll build the foundations of these skills, so that you can prepare yourself for the challenges of this new learning environment.

– You’ll hear from university lecturers on what they value in students and get advice on the more difficult aspects of learning at university.

– At the end of each week, you’ll receive a summary of key skills, which you’ll find useful to refer back to as you start your university journey.

✨ What you’ll learn

By the end of the course, you‘ll be able to:

 • Understand the skills needed to do well at university.
 • Practice the key skills required for success at university.
 • Understand what lecturers value in their students, and what skills their students excel at and struggle with.
 • Locate top tips for coping with the university learning environment.

✨ Course information

 • Provider: UEA (University of East Anglia)
 • Instructor: Harriet Jones
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 7 weeks
 • Tuition fees: you can access to this course for 9 weeks
 • Rating: 4.7/5
 • Platform: Future learn

? Link: https://bit.ly/3yOXUHL

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36406

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam