Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Cách Viết Writing Task 1 trong bài thi IELTS

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu:

Bạn có muốn đạt band điểm 7+ trong bài thi IELTS phần Writing  không? Nếu có thì đây là khóa học bạn đang tìm đấy.

Khóa học này sẽ giúp bạn viết Writing Task 1 trong bài thi IELTS đạt điểm cao. Bạn sẽ học cách phân tích các yếu tố giúp nâng điểm trong bài thi Writing Task 1. Từ đó bạn có thể áp dụng vào bài thi của mình.

?Nội dung khóa học:

• Phân tích điểm số

• Phân tích loại câu hỏi

• Phân tích từ vựng

• Phân tích ngữ pháp

• Phân tích câu

• Phân tích mẫu

• Phân tích biểu đồ và đồ thị

?Đối tượng của khóa học: Người học muốn đạt band 7+ trong bài thi IELTS Writing, Academic Task 1

?Yêu cầu: Trình độ trung bình hoặc nâng cao

?Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

 • Phân tích các câu hỏi, số liệu và biểu đồ
 • Hiểu cấu trúc nào phù hợp để nhận band 7+
 • Hiểu từ vựng nào phù hợp để nhận band 7+

?Thông tin khóa học:

 • Người hướng dẫn: Milad Ahmadi
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Hình thức: trực tuyến
 • Học phí: miễn phí ( “LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.”)
 • Nền tảng: Udemy

?Đăng kí tại: ĐÂY

?Introduction:

Do you want to get band 7+ in the IELTS Writing test? If yes, then this is the course you are looking for.

This course will help you to write Writing Task 1 on the IELTS test with a high score. You will learn how to analyze the factors that increase your score in writing task 1. From there you can apply them to your test.

?Course Content:

•  Band score analysis

•  Question type analysis

•  Vocabulary Analysis

•  Grammar Analysis

•  Sentence Analysis

•  Sample Analysis

•  Chart and Graph Analysis

?Who this course is for: candidates who want a get +7 in IELTS writing, Academic Task 1

?Requirement:  Intermediate and advanced level of English

?What you will learn:

 • Analyze the questions of writing, figures and charts expertly
 • Understand which structure is suitable for getting +7
 • Understand which vocabularies are suitable for getting +7

?Course Information

 • Instructor: Milad Ahmadi
 • Language: English
 • Format: online
 • Tuition fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.
 • Platform: Udemy

?Apply in: HERE

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37308

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam