Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Kỹ Năng Để Tự Học Hiệu Quả

[English caption below]

📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Xem nào! Bạn vừa đăng ký một khóa học mới của Udemy – và sau đó thì sao? Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi xem nó và rồi bằng một cách nào đó bạn sẽ hiểu được, đúng không?

Chà, không hoàn toàn là vậy. Mặc dù “xem” một khóa học trực tuyến chắc chắn là một bước đi đúng hướng, nhưng để học được từ nó thì phức tạp hơn thế nhiều. Học tập là một quá trình tích cực đòi hỏi sự tham gia của bạn – chứ không chỉ đơn thuần là thụ động xem một người nào đó nói chuyện. Nói một cách đơn giản, học là LÀM – và khóa học này sẽ dạy cho bạn những điều bạn cần làm để học hiệu quả nhất. Bạn có thể sử dụng khóa học này để hỗ trợ các khóa học khác mà bạn đang tham gia – hãy áp dụng các phương pháp tiếp cận kiến thức được học ở đây để làm cho bất kỳ khóa học hoặc trải nghiệm học tập nào khác có giá trị hơn.

Trong vai trò Giám đốc Khoa học Học tập và Thiết kế Giảng dạy tại Udemy, công việc của người hướng dẫn khóa học này là quan tâm đến tất cả những gì liên quan với việc học. Và điều đó có nghĩa là quan tâm đến cách mà bạn, những học viên Udemy, học tập! Cô ấy muốn bạn có thể khai thác được tối đa các khóa học mà bạn tham gia, vì vậy khóa học này được xây dựng để cung cấp các mẹo và chiến lược mà cô ấy đã tích lũy được trong hơn 20 năm sự nghiệp của mình, dựa trên các nguyên tắc tâm lý và học tập các phương pháp hay nhất.

📌 BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC

 • Định nghĩa của việc học và khám phá các lý thuyết khác nhau về học tập.
 • Mô tả tầm quan trọng của động cơ học tập.
 • Đặt mục tiêu để tập trung vào kết quả học tập mong muốn.
 • Thực hành và áp dụng các kỹ năng học được để làm những việc quan trọng.
 • Suy ngẫm về những gì đã học được để chắt lọc các luồng thông tin.
 • Suy ngẫm về những tiến bộ đạt được trong quá trình hướng đến mục tiêu của bạn như một cách để thúc đẩy động lực.
 • Lập kế hoạch về cách bạn sẽ học với những người khác để nhận được trợ giúp, phản hồi và các quan điểm khác nhau.
 • Biến việc học thành thói quen cả đời.

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Udemy
 • Bao gồm: 26 bài giảng
 • Thời gian: 1 giờ 19 phút
 • Giảng viên: Padraig Nash
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • 100% Online

Lưu ý: Tại thời điểm Cẩm Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

📌 ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

 

____________________________________

 

📌 DESCRIPTION

So, you’ve enrolled in a Udemy course – now what? All you have to do is watch it and you’ll magically learn, right?

Well, not quite. While watching an online course is certainly a step in the right direction, learning is much more complex than that. Learning is an active process that requires your participation – it’s not just passively watching someone talk. Put simply, learning is DOING – and this course will teach you the things you’ll need to do to learn most effectively. You can use this course alongside another course you’re taking – apply the approaches you learn here to make any other course or learning experience more valuable.

In the role of Director of Learning Science and Instructional Design at Udemy, the instructor’s job is to care about all things learning. And that means caring about how you, the Udemy students, learn! She wants you to get the most out of the courses you take, so she built this course to give you tips and strategies she has learned over her 20+ year career, based on psychological principles and learning science best practices.

📌 WHAT YOU’LL LEARN

 • Define learning and discover different theories of learning.
 • Describe the importance of motivation on learning.
 • Set goals in order to focus your desired learning outcomes.
 • Practice and apply the skills you learn to do what matters.
 • Reflect on what you’ve learned in order to think critically about the information you receive.
 • Reflect on the progress made towards your goals as a way to boost motivation.
 • Plan how you’ll learn with others to get help, feedback, and different perspectives.
 • Turn learning into a lifelong habit.

📌 ABOUT THIS COURSE

 • Offered by Udemy
 • Content: 26 lectures
 • Duration: 1 hour 19 minutes
 • Instructor: Padraig Nash
 • Language: English
 • Price: Free
 • 100% Online

Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

📌 ENROLLMENT: TẠI ĐÂY

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=40171

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network