Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Cách Trở Thành Nhà Quản Lí Dự Án Thành Công Phần 3

🎯NO DEADLINE  

[English caption below]  

💥Mô tả

“Cách Trở Thành Người Quản Lý Dự Án Thành Công Phần 3 ” là khóa học được thiết kế cho các nhà quản lý dự án, các thành viên trong nhóm dự án và các thành viên nhóm kỹ thuật muốn tham gia nhiều hơn vào việc quản lý trong giai đoạn kết thúc của một dự án.

Tất cả các dự án đều có phần đầu, phần giữa và phần cuối, và tất cả các dự án thành công đều tuân theo một phương pháp quản lý dự án được tiêu chuẩn hóa.

Nâng cao triển vọng nghề nghiệp của bạn, xây dựng các kỹ năng quản lý dự án của bạn và chứng minh rằng bạn có thể cung cấp sản phẩm của dự án đúng thời hạn và ngân sách bằng cách hoàn thành các hoạt động kết thúc một cách đầy đủ, toàn diện và đạt được sự hài lòng hoàn toàn của nhà tài trợ.

Trở thành một nhà quản lý dự án thành công và thực tế bằng cách giới thiệu “Phương pháp Quản lý Dự án Thực tế”  ngay hôm nay để bạn có thể lập kế hoạch, thực hiện và đưa tất cả các dự án của mình đi đến kết thúc thành công

Trong khóa đào tạo quản lý dự án này, bạn sẽ học:

 • Phương pháp quản lý dự án thực tế
 • Quản lý hợp đồng
 • Kết thúc hợp đồng
 • Hành chính của một dự án
 • Bài học kinh nghiệm
 • Báo cáo cuối kỳ

Khóa học bao gồm:

 • Bản trình bày video
 • Các mẫu và danh sách kiểm tra tài liệu có thể tải xuống

💥Đối tượng

 • Chương trình đào tạo này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong nhóm dự án, nhà tài trợ dự án và các bên liên quan. Khóa học cung cấp sự hiểu biết thấu đáo về các phương pháp và quy trình cơ bản mà tất cả các dự án cần
 • Các thành viên trong nhóm dự án muốn tham gia nhiều hơn vào việc quản lý các dự án  và muốn biết cách tốt nhất để hỗ trợ người quản lý dự án.
 • Các nhà quản lý dự án có nguyện vọng muốn nâng cao triển vọng nghề nghiệp  bằng cách thực hành các quy trình quản lý dự án có thể lặp lại vững chắc

💥Thông tin chi tiết

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 36 phút
 • Nền tảng: Udemy
 • Chuyên gia: Jeb Riordan

Chú ý: Tại thời điểm Hoài An chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

💥Đăng kí tại đây: https://bit.ly/3lLFIKw

———————————————————————————————————————————————————————

Description: 

How to Become a Successful Project Manager Part 3  is designed for aspiring project managers, project team members and technical team members wanting to get more involved in managing the closing phase of a project.

All projects have a beginning, a middle and an end, and that all successful projects follow a standardised project management methodology.

Enhance your career prospects, build on your project management skills and prove that you can deliver the product of your project on time and in budget by completing the closing activities completely, comprehensively and to the total satisfaction of your Sponsor

Become a successful and practical project manager by introducing my Practical Project Management Methodology today so that you can plan, implement and bring all your projects to a successful conclusion

In this project management training course you will learn:

My Practical Project Management Methodology

 • Contract administration
 • Contract closing
 • Administrative closure of a project
 • Lessons Learned
 • Final Report

The course consists of:

 • Video presentations
 • Downloadable document templates and checklists

✨Who is this course for:

 • This training program will be beneficial to all project team members, project sponsors and stakeholders. Giving them a thorough understanding of the fundamental methods and processes that all projects need
 • Project team members wanting to get more more involved in the management of their projects and wanting to know how best to support their project manager
 • Aspiring project managers wanting to enhance their career prospects by practicing solid repeatable project management processes

✨Details: 

 • Language: English
 • Length: 2 hours 23 minutes
 • Price: Free
 • Platform: 
 • Expert: Martin Tilney

Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Apply here: https://bit.ly/3lLFIKw

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=40674

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network