Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Cách Trở Nên Sáng Tạo Hơn Khi Dùng Microsoft Word

NO DEADLINE

[English Caption Below]

Khóa học này sẽ từng bước giúp bạn sáng tạo hơn khi sử dụng Microsoft Word (MS Word), đặc biệt là tạo ra một chiếc thẻ chỉ với hơn 30 phút

✨ Mô tả khóa học

Trong khóa học, bạn sẽ học cách làm thẻ đặc biệt. Mỗi bài giảng sẽ hướng dẫn bạn từng bước về những gì bạn sẽ làm. Sẽ có hướng dẫn dễ dàng và đơn giản và hãy sáng tạo. Khóa học sẽ đề cập đến các nội dung như sử dụng văn bản và định dạng, thay đổi kích thước, làm việc với phông chữ và WordArt. Ngoài ra còn có việc sử dụng hình ảnh trong tài liệu MS Word. Khóa học sẽ gồm cả việc chèn hình ảnh, định dạng, thay đổi kích thước, đưa hình ảnh vào từ máy tính, sử dụng các kiểu hình ảnh trong MS Word.

Mục đích chính của khóa học này là cho bạn thấy các tính năng khác nhau của MS Word, những gì nó có thể làm, chỉ đơn giản là cách sử dụng các tính năng, sử dụng hình ảnh, văn bản, kiểu, định dạng để bạn có thể tạo ra một thứ gì đó sáng tạo.

👥 Khóa học này dành cho ai?

 • Khóa học dành cho tất cả những người muốn sáng tạo bằng MS Word
 • Dành cho những ai muốn thiết kế một tấm áp phích đẹp
 • Sinh viên, người trưởng thành, những người muốn tìm hiểu thêm về MS Word và sáng tạo
 • Dành cho những ai muốn biết thêm về cách sử dụng thiết kế, bố cục, định dạng trong MS Word

✨ Yêu cầu

 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word

✨ Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu
 • Bài 2: Hướng dẫn tải bản mẫu
 • Bài 3: Thêm và chỉnh sửa văn bản trên mẫu
 • Bài 4: Thêm và điều chỉnh Hình ảnh
 • Bài 5: Làm việc với Tiêu đề
 • Bài 6: Kết thúc

✨ Bạn sẽ học được gì?

– Tìm hiểu cách tạo thẻ sáng tạo và học thiết kế trong quá trình thực hiện

– Thao tác các nội dung trong mẫu

– Làm việc với một tiêu đề trong MS Word

– Tìm hiểu cách chèn, thực hiện các thay đổi thiết kế đối với hình ảnh và văn bản

– Tải mẫu xuống MS Word

– Làm việc với hình ảnh, hộp văn bản và văn bản

✨ Thông tin khóa học

 • Người hướng dẫn: Miguel Jose Dominic Ilagan
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 36 phút
 • Học phí: Miễn phí
 • Đánh giá: 4.8/5
 • Nền tảng: Udemy

🌺 Link khóa học: https://bit.ly/39lZTJf

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

______________________________________________________

Learn How to Be Creative in MS Word Step by Step. Get easy step by step instructions to make a card in Microsoft Word (MS Word)

👥 Who this course is for:

 • For all people who wants to be creative using the MS Word
 • For those wanting to make a nice poster
 • Students, adults, those wanting to learn more about MS Word and being creative
 • For those wanting to know more about using design, layout, formatting in MS Word

✨ Requirements

 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word

✨ Description

This course you will learn how to make special card. Each lecture will guide you step by step on what you are going to do. There are easy and simple instruction and be creative. We will cover areas such as using text and formatting, resizing, working with fonts and WordArt. Also covered is the use of images in our MS Word document. We cover inserting images, formatting, resizing, bringing and image in from our computer, using image styles that are in MS Word.

The main purpose of this course is to show you the various features of MS Word, what it can do and to show you, simply how to use this features, using images, text, styles, formatting so you can make something creative.

✨ Course content

 • Lesson 1: Introduction
 • Lesson 2: Downloading a Template
 • Lesson 3: Adding and editing the text on the template
 • Lesson 4: Adding and Adjusting Images
 • Lesson 5: Working with Our Heading
 • Lesson 6: Wrapping up

✨ What you’ll learn

– Coure goal: learn how to make a creative card in MS Word and learn design on the way

– Manipulate the contents in the template

– Work with a heading in MS Word

– Learn how to insert, make design changes to images and text

– Download a template into MS Word

– Work with images, text-boxes and texts

✨ Course information

 • Instructor: Miguel Jose Dominic Ilagan
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 36 minutes
 • Tuition fees: Free
 • Ratings: 4.8/5
 • Platform: Udemy

🌺 Link: https://bit.ly/39lZTJf

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=40482

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network