Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Cách Tạo Website Chuyên Nghiệp

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo một website bằng WordPress một cách chuyên nghiệp.

Tại sao cần khóa học này?

 • Học cách tạo một website chuyên nghiệp bằng WordPress chỉ trong vòng 60 phút.
 • Các bài giảng dễ hiểu phù hợp với những người mới bắt đầu
 • Website đáp ứng cho các thiết bị di động
 • Sử dụng phiên bản cập nhật của WordPress (2020)
 • Người hướng dẫn có hơn 7 năm làm việc với WordPress và đã từng dạy hơn 1 triệu người cách sử dụng
 • Tất cả các bài giảng trên khóa học đều có thể download về được
 • Các bài giảng đều có chú thích

Đừng lo lắng nếu trước giờ những gì bạn sử dụng trên máy tính chỉ là gửi và nhận email. Khóa học này đảm bảo rằng bạn sẽ tạo nên một trang web tuyệt vời bằng WordPress.

Bạn sẽ học được những gì?

Từng bước tạo ra website chuyên nghiệp với WordPress

Khóa học này dành cho ai?

 • Bất kỳ ai muốn tạo nên một trang web chuyên nghiệp
 • Những người muốn hiểu cơ bản về WordPress

? Nội dung:

 • Phần 1: Giới thiệu khóa học
 • Phần 2: Lưu trữ web và tên miền
 • Phần 3: Thiết lập WordPress
 • Phần 4: Chọn và tùy chỉnh chủ đề
 • Phần 5: Thêm nội dung
 • Phần 6: Thêm biểu mẫu liên hệ
 • Phần 7: Kết thúc

Yêu cầu:

 • Máy tính và kết nối mạng internet
 • Cần khoảng 15 đô để mua tên miền và lưu trữ web ( nếu bạn vẫn chưa có chúng )

Thông tin khóa học: 

 • Người hướng dẫn: Martie Dread
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 1 tiếng
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm CTV Phương Thảo chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Đánh giá: 4.5 /5

? ĐĂNG KÝ TẠI: https://bit.ly/3E3n5Kz 

 

_______________________________________________________________

Learn EXACTLY How to Make a Professional WordPress Website.

A Complete, Step by Step, WordPress Tutorial for Beginners!

 WHY TAKE THIS COURSE?

 • Learn to make a PROFESSIONAL WordPress website in 60 minutes or less!
 • Everything is explained in a way that complete beginners should understand!
 • The website we make will be 100% mobile-friendly (Responsive)
 • Using the most up to date version of WordPress (2020)
 • I’ve got 7+ Years experience of working with WordPress and have taught more than 1 million people how to use it!
 • Get a cool certificate of completion when you finish the course! (Supplied by Udemy)
 • All lectures in this course are downloadable
 • All lectures have captions (100% correct)

Don’t worry if all you have used your computer for so far is sending and receiving emails… by following this course I can almost guarantee that you will be able to make an amazing website using WordPress!

So go ahead and enroll in this free course today, and let’s make a WordPress Website TOGETHER!

? What you’ll learn:

How to Make a Professional WordPress Website, Step by Step

? Who this course is for:

 • Anyone who wants to make a professional website.
 • People who want to understand the basics of WordPress.

? Course content:

 • Section 1: Course Introduction
 • Section 2: Web Hosting & Domain Name
 • Section 3: Setting up WordPress
 • Section 4: Choosing & Customising a Theme
 • Section 5: Adding Content
 • Section 6: Adding a Contact Form
 • Section 7: The End

? Requirements:

 • You need to have a computer with a working internet connection.
 • You will need to have around $15 to purchase a domain name and web hosting (if you don’t have them already).

? Course information: 

 • Instructor: Martie Dread
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 1 hour
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Rating: 4.5 /5

? APPLY IN: https://bit.ly/3E3n5Kz 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36837

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam