Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Các Nguyên Tắc Cơ Bản Về Thiết Kế UX: Tư Duy Và Ý Tưởng Thiết Kế

⚠️NO DEADLINE⚠️

[English caption below]

Tư duy thiết kế là gì và nó đóng vai trò gì trong sơ đồ rộng hơn của thiết kế trải nghiệm người dùng? Khóa học tư duy thiết kế ngắn hạn này sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản cần thiết để bắt đầu sự nghiệp của bạn với tư cách là một nhà thiết kế kỹ thuật số trong UX. Bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai thành công các phương pháp tư duy thiết kế dựa trên các nguyên tắc cơ bản vững chắc về trải nghiệm người dùng tại nơi làm việc.

📌Bạn sẽ học được:

 • Xác định và biện minh cho một kế hoạch lý tưởng
 • Trình bày cách tận dụng các khái niệm phân kỳ / hội tụ để tìm ra các giải pháp khôn ngoan
 • Trình bày các yếu tố chính của một kế hoạch thực hiện
 • Căn cứ vào thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch triển khai
 • Nhận biết các cơ chế hỗ trợ để duy trì một kế hoạch thực hiện

📌Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập:  Trường đại học Conventry và Canva
 • Giảng viên: Nuno Sobrinho
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Nghệ thuật & Sáng tạo truyền thông
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 4 tuần, 4 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/m4p8m6 =====================================================

⚠️NO DEADLINE

⚠️ What is design thinking, and what part does it play in the wider scheme of user experience design? This short design thinking course will teach you the basics you need to kickstart your career as a digital designer in UX. You’ll develop the knowledge and skills needed to successfully implement design thinking practices grounded in solid UX fundamentals in the workplace.

📌What you’ll learn: 

 • Define and justify an ideation plan
 • Articulate how to leverage the concepts of diverge/converge in order to find wise solutions
 • Articulate the key elements of an implementation plan
 • Justify the right moment to execute an implementation plan
 • Recognise support mechanisms to keep an implementation plan going

📌About this course:

 • Institution: University of Conventry and Canva
 • Instructor: Nuno Sobrinho
 • Foundation: Futurelearn
 • Subject: Creative Arts & Media
 • Price: Free
 • Length: 4 weeks, 4 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

📌Resigter and have more infomation right here: https://bitly.com.vn/m4p8m6

 

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...