Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Các Nguyên Tắc Cơ Bản Và Cơ Hội Việc Làm Trong Ngành Năng Lượng Tái Tạo

NO DEADLINE 

[English Caption Below]

MÔ TẢ KHOÁ HỌC: 

 • Năng lượng tái tạo là ngành công nghiệp đang rất phát triển và sẽ mở ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp tương lai cho các bạn trẻ. Chính vì thế, nếu bạn có hứng thú và đam mê với ngành này, hãy nhanh tăng đăng ký khóa học ” Về Các Nguyên Tắc Cơ Bản Và Cơ Hội Việc Làm Trong Ngành Năng Lượng Tái Tạo” từ trường Đại học Buffalo hoàn toàn miễn phí trên nền tảng Coursera. Khóa học này giúp bạn nhận ra sự phức tạp và sắc thái của các giải pháp năng lượng tái tạo khác nhau, cũng như các cơ hội nghề nghiệp có liên quan (cả các nghề kỹ thuật và vai trò thường không liên quan đến năng lượng sạch).
 • Người tham gia khoá học sẽ được hòa mình vào các cuộc thảo luận về công nghệ năng lượng xanh, tác động của tính bền vững đối với xã hội. Khóa học phù hợp cho bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo, cho dù mới tham gia lực lượng lao động hoặc chuyển đổi ngành công nghiệp. Người học sẽ tạo ra một lộ trình nghề nghiệp, theo đó họ xác định một công việc mà họ quan tâm, thực hiện đánh giá khoảng cách để xác định giáo dục, đào tạo, kỹ năng bổ sung mà họ cần, và ghi lại lộ trình cho sự nghiệp năng lượng tái tạo lý tưởng của họ.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

 • Phát triển hiểu biết cơ bản về các phân khúc thị trường năng lượng sạch (tính bền vững, công trình xanh, năng lượng mặt trời, gió và công nghệ nano)
 • Giải thích các nguyên tắc cơ bản của sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường
 • Xác định các cơ hội nghề nghiệp năng lượng tái tạo và các lộ trình giáo dục tương ứng

THÔNG TIN VỀ KHOÁ HỌC:

 • Nền tảng: Coursera
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% Online
 • Thời gian hoàn thành: Khoảng 22 giờ
 • Cung cấp bởi: Đại học Buffalo

LƯU Ý: Tại thời điểm Thu Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

THÔNG TIN CHI TIẾT: Tại đây

__________________________________________________________

COURSE DESCRIPTION:

 • Renewable energy is a growing industry and will open up a lot of future career opportunities for young people. Therefore, if you are interested and passionate about this industry, hurry up and register for the course “On Fundamentals and Employment Opportunities in the Renewable Energy Industry” from the University of Buffalo completely free of charge. fees on the Coursera platform. This course helps you to recognize the complexities and nuances of different renewable energy solutions, as well as relevant career opportunities (both technical occupations and roles not typically related to energy clean).
 • Participants of the course will be immersed in discussions about green energy technology, the impact of sustainability on society. The course is suitable for anyone interested in the renewable energy sector, whether new to the workforce or transforming industry. Learners will create a career path where they identify a job they are interested in, perform a gap assessment to identify the additional education, training, and skills they need and document their ideal renewable energy career path.

COURSE CONTENT:

 • Develop a basic understanding of clean energy market segments (sustainability, green building, solar, wind and nanotechnology)
 • Explain the fundamentals of economic, social, and environmental sustainability
 • Identify renewable energy career opportunities and corresponding educational pathways

COURSE INFORMATION:

 • Platform: Coursera
 • English language
 • Format: 100% Online
 • Completion time: About 22 hours
 • Provided by: University of Buffalo

NOTE:  At the time Thu Uyen shared this course for free. However, the platforms that offer the course may change to pay at any time without notice. Thank you for your attention.

REGISTRATION: Here

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=35858

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam