Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Ngôn Từ Và Hình Ảnh

🎈NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Mô tả

Tại sao giao diện của một trang lại ảnh hưởng đến việc lí giải thông tin trong đó? Khóa học miễn phí này sẽ nghiên cứu cách kết hợp kiểu chữ và hình ảnh để cải thiện khả năng sáng tạo văn học và giúp cho tài liệu có thể dễ tiếp cận với người đọc hơn.

🔥 Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Giới thiệu
 • Ký hiệu
 • Từ ngữ và hình ảnh trong tiểu thuyết hư cấu
 • Các kiểu văn học đa phương thức hiện đại
 • Đánh giá các văn bản đa phương thức
 • Tổng kết

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Hiểu các cách kết hợp giữa các phương thức giao tiếp bằng lời nói và hình ảnh trong văn bản in ấn để tạo ra các ý nghĩa
 • Đánh giá việc sử dụng các ký hiệu, chủ nghĩa hình thức và phê bình văn học hiện đại trong phân tích và giải thích các văn bản đa phương thức
 • Hiểu được tầm quan trọng của các kiến thức văn hóa được chia sẻ, sự hiểu biết cũng như sự coi trọng của người đọc và xã hội về các văn bản đa phương thức.

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 15 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/39hWZVZ

 —————————————————————

🔥 Introduction

Why does the way a page looks influence how we interpret the information it contains? This free course, Word and image, will examine how typography and images can be combined to improve literary creativity and allow a document to communicate more readily with the reader.

🔥 Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • Introduction
 • Semiotics
 • Word and image in in fiction
 • Postmodern multimodal literature
 • Valuing multimodal texts
 • Conclusion

🔥 What will you learn from this course?

 • Understand how visual and verbal modes of communication combine in printed texts to produce meaning(s)
 • Evaluate how ideas from semiotics, Formalism and postmodern literary criticism may be used in the analysis and interpretation of multimodal texts
 • Understand the significance of shared cultural knowledge and the way multimodal texts are interpreted and valued by readers and society.

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time:  15 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: https://bit.ly/39hWZVZ

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=40843

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network