Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Markerspaces Cho Học Tập Sáng Tạo

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học kéo dài ba tuần này, bạn sẽ đi sâu vào tầm quan trọng của việc trau dồi tư duy sáng tạo cùng với các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, đồng thời tìm hiểu cách mà makerspaces là một cách hiệu quả để thực hiện điều này.

?Nội dung khóa học:

 • Tuần 1: Trau dồi tư duy sáng tạo
 • Tuần 2: Makerspaces trong không gian học tập chính thức và phi chính thức
 • Tuần 3: Bắt đầu với Makerspace của riêng bạn

?Bạn sẽ nhận được gì?

 • Giải thích tầm quan trọng của việc bồi dưỡng khả năng sáng tạo ở trẻ từ 3-11 tuổi
 • Thảo luận về giá trị giáo dục, văn hóa và xã hội của makerspaces
 • Mô tả các cách tổ chức makerspaces trong những năm đầu thiết lập, trường học, thư viện, bảo tàng và không gian cộng đồng
 • Phát triển ý tưởng để xây dựng makerspaces của riêng bạn

?Đối tượng khóa học:

Khóa học này được thiết kế cho bất kỳ ai quan tâm đến makerspaces và cách chúng được sử dụng trong không gian học tập chính thức và không chính thức.

?Thông tin khóa học:

 • Hình thức khóa học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 5 tuần đầu) hoặc $49 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Alison Buxton & Jackie Marsh
 • Thời lượng hoàn thành: 3 tuần

?Thông tin chi tiết và đăng ký: https://bom.to/VgL7H0

________________________________

?Course Introduction:

On this three-week course, you’ll delve into the importance of cultivating creative mindsets alongside scientific and engineering disciplines, and learn how makerspaces are an effective way to do this.

?What topics will you cover?

 • Week 1: Cultivating creative mindsets
 • Week 2: Makerspaces in formal and non-formal learning spaces
 • Week 3: Getting started with your Makerspace

?What will you achieve?

 • Explain the importance of fostering creativity in children aged 3-11
 • Discuss the educational, cultural and social value of makerspaces
 • Describe ways of organising makerspaces in early years settings, schools, libraries, museums and community spaces
 • Develop ideas for building your own makerspace

?Who is the course for?

This course is designed for anyone interested in makerspaces and how they are used in formal and informal learning spaces.

?Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 5 weeks) or 49$ (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: Alison Buxton & Jackie Marsh
 • Duration: 3 weeks

?For more information and register: https://bom.to/VgL7H0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=35484

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam