Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Lịch Sử, Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng Của Zoroastrianism

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu khóa học:

Zoroastrianism là một tôn giáo đã có ảnh hưởng sâu sắc đến các tôn giáo lớn trên thế giới. Lịch sử của tôn giáo này kể các câu chuyện về văn hóa đế quốc, sự đàn áp, di cư và sự thành lập các cộng đồng thiên chúa.

Sử dụng kho hình ảnh phong phú gồm các hiện vật, tranh vẽ và văn bản, khóa học kéo dài 4 tuần này sẽ đưa bạn đến với câu chuyện về tôn giáo, lịch sử và văn hóa của Zoroastrianism.

Khóa học lấy cảm hứng từ một cuộc triển lãm có tiêu đề “The Everlasting Flame: Zoroastrianism in History and Imagination”, cũng như cuốn sách cùng tên.

?Nội dung khóa học: 

 • Tuần 1: Zarathushtra là ai và ông ấy đã dạy những gì?
 • Tuần 2: Viễn cảnh lịch sử: Iran
 • Tuần 3: Viễn cảnh lịch sử: Ấn Độ
 • Tuần 4: Tuần ngôn ngữ – Avestan

?Bạn sẽ nhận được gì?

 • Xác định các yếu tố chính của tôn giáo Zoroastrian.
 • Theo dõi phác thảo về Zoroastrianism trong một bối cảnh lịch sử.
 • Giải thích một số thách thức mà các cộng đồng Zoroastrian phải đối mặt ngày nay.
 • Thảo luận về việc tại sao Zoroastrianism vừa là tôn giáo chiếm đa số vừa là tôn giáo thiểu số.
 • Phân tích các tài liệu nguồn để nghiên cứu về tôn giáo.
 • Khám phá ngôn ngữ Avestan.
 • Nhận biết và giải thích một số thuật ngữ Avestan.

?Đối tượng khóa học:

Khóa học này được thiết kế cho bất kỳ ai quan tâm đến các tôn giáo cổ đại – cả cổ xưa và hiện tại – đặc biệt là các truyền thống tôn giáo Zoroastrian và ngôn ngữ của nó. Điều này cũng sẽ thu hút bất kỳ ai quan tâm đến nghiên cứu Iran hoặc nghiên cứu Nam Á.

Các thành viên của cộng đồng Zoroastrian trên toàn thế giới cũng sẽ cảm thấy khóa học này đặc biệt hữu ích.

?Thông tin khóa học:

 • Hình thức khóa học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 6 tuần đầu) hoặc $49 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Sarah Stewart & Celine Redard
 • Thời lượng hoàn thành: 4 tuần

?Thông tin chi tiết và đăng ký: https://bom.to/QWI8U4

________________________________

?Course Introduction:

Zoroastrianism has had a profound influence on major world religions. Its history tells the story of imperial culture, persecution, migration and the establishment of diasporic communities.

Utilising a rich visual repository of artifacts, paintings, and texts, this four-week course will take you through the story of Zoroastrian religion, history, and culture.

The course draws inspiration from an exhibition titled ‘The Everlasting Flame: Zoroastrianism in History and Imagination’, as well as the book of the same name.

?What topics will you cover?

 • Week 1: Who was Zarathushtra and what did he teach?
 • Week 2: Historical Perspectives: Iran
 • Week 3: Historical Perspectives: India
 • Week 4: Language week – Avestan

?What will you achieve?

 • Xác định các yếu tố chính của tôn giáo Zoroastrian.
 • Theo dõi một phác thảo về Zoroastrianism trong bối cảnh lịch sử.
 • Giải thích một số thách thức mà các cộng đồng Zoroastrian phải đối mặt ngày nay.
 • Thảo luận về Zoroastrianism vừa là tôn giáo đa số vừa là tôn giáo thiểu số.
 • Phân tích các tài liệu nguồn để nghiên cứu về tôn giáo.
 • Khám phá ngôn ngữ Avestan.
 • Nhận biết và giải thích một số thuật ngữ Avestan.

?Who is the course for?

This course is designed for anyone interested in ancient religions – both ancient and living – specifically Zoroastrian religious traditions and its languages. It will also appeal to anyone interested in Iranian Studies or South Asian Studies.

Members of the Zoroastrian community worldwide will find this course particularly useful.

?Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 6 weeks) or 49$ (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: Sarah Stewart & Celine Redard
 • Duration: 4 weeks

?For more information and register:  https://bom.to/QWI8U4

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37459

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam