Deadline: 20/10/2021

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Các Cuộc Xâm Lược, Sự Nổi Loạn, Sụp Đổ Của Đế Quốc Trung Hoa

DEADLINE: 20/10

[English caption below]

Bạn đam mê về lịch sử Trung Hoa với bề dày 5000 năm cùng với sự tiến hóa, phát triển, các cuộc chiến tranh và kết thúc triều đại phong kiến với sự sụp đổ của Trung Hoa Đại Thanh Quốc? Khóa học này giúp bạn có kiến thức tổng quan về lịch sử Trung Quốc hiện đại, bao gồm cả sự sụp đổ của nhà Mãn Thanh và sự kết thúc của đế quốc Trung Hoa. Thông qua khóa học kéo dài 15 tuần này, bạn sẽ có một lượng kiến thức “không nhỏ” về những sự biến động có thể nói gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Trung Quốc ngày nay.

🌼THÔNG TIN KHOÁ HỌC

 • Nền tảng: EdX
 • Thời gian: 1-3 tiếng/ tuần
 • Giảng viên: G.S Peter K.Bol và G.S William C. Kirby từ đại học Harvard
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Trung
 • Cấp độ: Tổng quát
 • 100% Online

🌼MÔ TẢ KHÓA HỌC

 •  Vào thế kỷ 18, nhà Thanh đang ở đỉnh cao; đó là quốc gia giàu có nhất, hùng mạnh nhất, văn minh nhất trên trái đất. Tuy nhiên, thế kỷ 19 đã mang đến những thách thức to lớn cho nhà Thanh và cho nơi mà chúng ta gọi là Trung Quốc. Đến thế kỷ 20, truyền thống 2.000 năm của đế quốc đã không còn nữa. Chuyện gì đã xảy ra?
 • Trong tổng quan về lịch sử Trung Quốc hiện đại này, bạn sẽ tìm hiểu về việc nhà Thanh buộc phải giao chiến với phương Tây, tác động của chủ nghĩa đế quốc và sự suy tàn của triều đại, và cuối cùng là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh. Khóa học này sẽ trình bày về tác động của thuốc phiện, cách nhà Thanh đối phó với dịch bệnh đó và cuộc chiến tranh thuốc phiện đã mang lại những thay đổi cơ bản cho đất nước như thế nào. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về sự du nhập của Cơ đốc giáo trong thời kỳ này và về tư tưởng cứu rỗi của Trung Quốc.
 • Đây là thời kỳ mà giới trí thức đang vật lộn với những ý tưởng mới của phương Tây và công nghệ mới của phương Tây. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu cách Trung Quốc can dự với phương Tây và cuộc đối đầu này vẫn còn gây tiếng vang cho đến ngày nay.

🌼NHỮNG GÌ BẠN SẼ HỌC Ở TRONG KHÓA HỌC NÀY: 

 • Giới thiệu tổng quan về lịch sử cận đại Trung Quốc.
 • Việc nhà Thanh buộc phải gặp và giao chiến với phương Tây.
 • Tác động của chủ nghĩa đế quốc và sự suy tàn của triều đại.
 • Điều đã gây ra sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh.
 • Những người trí thức đã phải vật lộn với sự đối đầu của những tư tưởng và công nghệ phương Tây như thế nào?
 • Lịch sử về thời kỳ và cách người ta có thể xác định thời kỳ hiện đại.

🌼ĐỐI TƯỢNG: Tất cả mọi độ tuổi

🌼ĐĂNG KÝ: https://bit.ly/2Sjf8xA

—————————————————–

Are you passionate about 5000 years of Chinese history with its evolution, development, wars, and the end of the architectural dynasty with the fall of China’s Great Qing Kingdom? This key gives you a knowledgeable overview of modern Chinese history, including the Manchurian collapse and the end of imperial China. Through this 15-week course, you’ll gain an impressive amount of knowledge about the fluctuations that can be said to have influenced the development of China nowadays.

🌼ABOUT THIS COURSE

 • Platform: EdX
 • Time: 1-3 hours/week
 • Instructors: Professor Peter K.Bol and Professor William C. Kirby from Harvard University
 • Language: English and Chinese
 • Level: Introductory
 • 100% Online

🌼DESCRIPTION:

 • In the 18th century, the Qing Dynasty is at its height; it is the wealthiest, most powerful, most civilized state on earth. And yet the 19th century brought enormous challenges for the Qing and for the place we call China. By the 20th century, a 2,000-year imperial tradition is gone. What happened?
 • In this overview of modern Chinese history, you’ll learn about the Qing was forced to engage with the West, the impact of imperialism and dynastic decline, and, ultimately, the causes of the Qing dynasty’s fall. This course will cover the effects of opium, how the Qing responded to that epidemic, and how the opium war brought fundamental changes to the country. You’ll also learn about the introduction of Christianity in this period, and about the ideology of Chinese salvation.
 • This is a time when intellectuals were wrestling with new western ideas and new western technologies. This course will help you to understand how China engaged with the West, and how this confrontation still resonates today.

🌼WHAT YOU’LL LEARN:

 • An overview of modern Chinese history.
 • About the Qing’s forced re-encounter and engagement with the West.
 • The impact of imperialism and dynastic decline.
 • What ultimately caused the fall of the Qing dynasty.
 • How intellectuals wrestled with the confrontation of western ideas and technology.
 • The historiography of periodization and how one can define the modern period

🌼WHO THIS COURSE IS FOR: All ages

🌼ENROLLMENT: https://bit.ly/2Sjf8xA

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=22877


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Giang Trần

kimgiang.ivolunteer@gmail.com