Deadline: 31/12/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Khoa Học Máy Tính Dành Cho Các Luật Sư Và Sinh Viên Luật

DEADLINE: 31/12/2021

[English caption below]

📌 Mô tả khóa học:

Khóa học này là một biến thể của phần giới thiệu về khoa học máy tính của trường Đại học Harvard được thiết kế đặc biệt cho các luật sư và sinh viên Luật.

Các chủ đề bao gồm thuật toán, điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu, mạng, quyền riêng tư, lập trình, khả năng mở rộng, bảo mật,…v.v Đặc biệt nhấn mạn bào việc hiểu công việc của các nhà phát triển và các giải pháp công nghệ. Sinh viên xuất hiện từ khóa học này với sự đánh giá trực tiếp về cách tất cả hoạt động và tất cả đều tự tin hơn vào các yếu tố sẽ hướng dẫn việc ra quyết định của họ.

📌 Bạn sẽ được học những gì?

 • Những thách thức của Luật pháp và Công nghệ
 • Tư duy tính toán
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Thuật toán, cấu trúc dữ liệu
 • Mật mã học An ninh mạng

📌 Thông tin về khóa học:

👉 Thời gian kéo dài : 10 tuần

👉 Thời gia học : 3-6 giờ mỗi tuần

👉 Đối tượng: Khoa học máy tính

👉 Ngôn ngữ: Tiếng Anh

📌 Thông tin chi tiết và đăng kí khóa học: https://online-learning.harvard.edu/course/cs50-lawyers?delta=0

——————————

📌 Course Description:

This course is a variation on Harvard University’s introduction to computer science designed specifically for attorneys and Law students.

Topics include algorithms, cloud computing, databases, networking, privacy, programming, scalability, security, and more. Special emphasis is placed on understanding the work of developers. developers and technology solutions. Students emerge from this course with a first-hand appreciation of how it all works and are all more confident in the factors that will guide their decision-making.

📌 What you’ll learn

 • Challenges at the Intersection of Law and Technology
 • Computational Thinking
 • Programming Languages
 • Algorithms, Data Structures
 • Cryptography
 • Cybersecurity

📌 Course information:

👉 Length of time: 10 weeks

👉 Study time per week: 3-6 hours

👉 Subject: Computer Science

👉 Language: English

📌 Course details and registration: https://online-learning.harvard.edu/course/cs50-lawyers?delta=0


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hoài

hoaithuivolunteer@gmail.com