Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Sức Ảnh Hưởng Của Sách Tranh

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học bốn tuần này từ Đại học Waikato, bạn sẽ được giới thiệu về lịch sử và đặc điểm của định dạng sách tranh cũng như cách chúng mô tả các giá trị của xã hội.

?Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về sách tranh và lịch sử của chúng.
 • Hình ảnh minh họa của sách tranh và phân tích hình ảnh.
 • Khảo sát ngôn ngữ trong sách tranh song ngữ.
 • Khám phá các vấn đề xã hội được mô tả trong sách tranh

?Bạn sẽ nhận được gì?

 • Mô tả các đặc điểm chính của sách tranh và quá trình phát triển lịch sử của chúng
 • Xác định và áp dụng các kỹ thuật phân tích trực quan trong các minh họa sách tranh
 • Khảo sát và thảo luận về cách trình bày ngôn ngữ trong sách tranh song ngữ
 • Suy ngẫm được về một loạt các vấn đề xã hội được mô tả trong sách tranh

?Đối tượng khóa học:

Khóa học này được thiết kế cho giáo viên làm việc ở tất cả các cấp học. Nó cũng có thể được các bậc phụ huynh cũng như các tác giả và nhà xuất bản làm việc trong lĩnh vực văn học dành cho trẻ em quan tâm.

?Thông tin khóa học:

 • Hình thức khóa học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 6 tuần đầu) hoặc $49 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Nicola Daly & Dianne Forbes
 • Thời lượng hoàn thành: 4 tuần

?Thông tin chi tiết và đăng ký: https://bom.to/jTRnLE

________________________________

 

?Course Introduction:

On this four-week course from The University of Waikato, you’ll be introduced to the history and characteristics of the picturebook format and how they depict societal values.

?What topics will you cover?

 • An introduction to picturebooks and their history.
 • Picturebook illustrations and visual analysis.
 • Investigating languages in bilingual picturebooks.
 • Exploring social issues depicted in picturebooks

?What will you achieve?

 • Describe key features of picturebooks and their historical development
 • Identify and apply visual analysis techniques in picturebook illustrations
 • Investigate and discuss the presentation of languages in bilingual picturebooks
 • Reflect upon a range of social issues which are depicted in picturebooks

?Who is the course for?

For this course, you’ll be invited to gather a range of picturebooks, either in print and/or ebook format.

?Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 6 weeks) or 49$ (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: Nicola Daly & Dianne Forbes
 • Duration: 4 weeks

?For more information and register:  https://bom.to/jTRnLE

 

 

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=35914

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam