Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Nhật Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu (Có Chứng Chỉ)

NO DEADLINE

English below

 

📌 Giới thiệu về khóa học

Gần đây, tiếng Nhật đã trở nên cực kỳ phổ biến đối với học sinh, sinh viên vì đây là cách tốt nhất để khám phá một trong những nền văn hóa phong phú và bí ẩn nhất của phương Đông hiện đại. Khóa học này dành cho những người muốn tìm hiểu văn hoá và phong tục của người Nhật và xứ sở mặt trời mọc thông qua việc học tiếng Nhật.

 

📌Những điều bạn sẽ học

-Đọc và hiểu được những văn bản tiếng Nhật đơn giản 

-Cách sử dụng chữ viết hiragana, katakana và kanji

-Từ vựng và ngữ pháp cơ bản trong giao tiếp thường ngày

 

📌Đăng ký

-Thời gian: 5 tuần;6-7h/tuần

-Đại học cung cấp: 

Saint Petersburg State University

-Giảng viên: 

Maria Malashevskaya

Inga Ibrakhim

Yoshiko Arakawa

Nadia Hassan Issa

-Thông tin chi tiết: https://www.coursera.org/learn/japanese-1#syllabus

 

[Online] Japanese for Beginners Free Course (Shareable Certificate)

 

NO DEADLINE

 

📌About this course 

Japanese language has become extremely popular among learners in recent years, since it is the best way to explore one of the richest and most mysterious cultures of the modern East. This course is  aimed at those who are interested in understanding Japanese way of thinking and view of the world through learning the language.

 

📌What you will learn

-To read simple texts in Japanese and write using the hiragana and katakana scripts as well as the kanji characters.

-To understand basic vocabulary in speech and use it in everyday communicative situations.

-To form their own sentences using the provided grammar material.

 

📌Registration 

-Length: 5 weeks

-Efforts: 6-7 hours per week

-Provider:Saint Petersburg State University

-Instructor:

Maria Malashevskaya

Inga Ibrakhim

Yoshiko Arakawa

Nadia Hassan Issa

-Apply here: 

https://www.coursera.org/learn/japanese-1#syllabus

 

You may also like...