Deadline: All year round

6 Kênh Youtube Hướng Dẫn Thiết Kế PowperPoint Chuyên Nghiệp

🔥 PowerPoint ngày càng trở thành công cụ quá đỗi mạnh mẽ trong thiết kế đồ họa phục vụ học tập và công việc.

🔻 Với PowerPoint bạn có thể:

 • Tạo slide thuyết trình.
 • Tạo CV chuyên nghiệp.
 • Thiết kế poster đẹp.
 • Chỉnh sửa ảnh…

🔻 Nâng tầm thiết kế PowerPoint ngay với 6 kênh Youtube hướng dẫn chuyên về PowePoint cực kỳ hữu ích sau:

 1. PowerPoint school
  Link: https://bitly.com.vn/gtlhxq
 2. PowerPoint Channel
  Link: https://bitly.com.vn/bmx715
 3. Pravind Thakur
  Link: https://bitly.com.vn/b4u39t
 4. One Skill PowerPoint Tutorials 
  Link: https://bitly.com.vn/46sbue
 5. PowerPoint Pro
  Link: https://bitly.com.vn/lem42i
 6. PowerPoint University
  Link: https://bitly.com.vn/3bt8nm

🔻 Công cụ thiết kế slide:

 • PREZI
 • CANVA
 • SLIDEBEAN
 • EMAZE
 • PIKTOCHART

🔻 Nguồn mẫu PowerPoint đẹp:

 • Slide go
 • Presentation Magazine

You may also like...