Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Thị Trường Tài Chính

📌NO DEADLINE

[English caption below]

🔥Khóa học sẽ giúp bạn tìm hiểu các thị trường tài chính, đặc điểm cũng như cách các thị trường này liên kết với nền kinh tế

📌Thông tin khóa học: 

 • Tài trợ: Đại học Geneva
 • Chi phí: Miễn phí
 • Nền tảng: Coursera 
 • Hình thức: Trực tuyến 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt kèm theo) 
 • Thời gian hoàn thành: 11 tiếng

📌NO DEADLINE

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại:https://www.coursera.org/learn/understanding-financial-markets

—————————————————————————————————–

[Online] Website Optimization Client Report Project

📌NO DEADLINE

🔥In this course, you will learn what the main financial markets and their characteristics are as well as how they are linked to the economy.

📌Course overview: 

 • Offered by: University of Geneva
 • Tuition: Free
 • Platform: Coursera
 • Language: English (with subtitles)
 • 100% online
 • Approximately 11 hours to complete

📌NO DEADLINE

📌Register now: https://www.coursera.org/learn/understanding-financial-markets 

 

You may also like...