Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Hàn Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu (Có Chứng Chỉ) Cung Cấp Bởi Yonsei University

NO DEADLINE

English below

 

📌 Giới thiệu về khóa học

-Khóa học này dành cho những học viên đã quen với bảng chữ cái Hàn Quốc, Hangul. Thông qua khóa học này, học viên sẽ học được các kỹ năng cần thiết cho giao tiếp hàng ngày với người Hàn khi sống ở Hàn Quốc.

-Khóa học này bao gồm sáu modules, và mỗi modules bao gồm năm units. Mỗi phần sẽ có từ vựng, ngữ pháp, cách diễn đạt, thực hành hội thoại, video clip và câu đố khác nhau.

-Để hỗ trợ sinh viên tự học, các tài liệu học tiếng Hàn như ghi chú bài giảng, sách bài tập và danh sách từ vựng chi tiết của mỗi bài giảng cũng sẽ được cung cấp đến học viên.

 

📌Đăng ký

-Thời gian: 6 tuần; 5-6h/tuần

-Đại học cung cấp:Yonsei University

-Giảng viên: 🌟 Sang Mee Han🌟 TOP INSTRUCTOR.

-Thông tin chi tiết:

https://www.coursera.org/learn/learn-speak-korean1

_____________________________________________

[Online] First Step Korean Free Course (Shareable Certificate)

 

NO DEADLINE

 

📌About this course 

-This course is for beginner students who are familiar with the Korean alphabet, Hangeul. Through this course students will learn the skills essential for daily interactions with Koreans while living in Korea. 

-This course consists of six modules, and each module is composed of five units. Each unit has vocabulary, grammar and expressions, conversation practice, video clips, quizzes, a workbook, and vocabulary lists. 

-In order to assist students with their independent studies, Korean learning materials such as lecture notes, workbooks, and vocabulary lists detailing each day’s lecture are also provided.

 

📌Registration 

-Length: 6 weeks

-Efforts: 5-6 hours per week

-Provider:Yonsei University

-Instructor: 🌟Sang Mee Han🌟 TOP INSTRUCTOR 

-Apply here: 

https://www.coursera.org/learn/learn-speak-korean1


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews