Deadline: 01/03/2021

[Trung Quốc] Học Bổng Khổng Tử 2021 Dành Cho Sinh Viên Và Giáo Viên Sư Phạm Tiếng Trung

GIỚI THIỆU

Với mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế đối với giáo viên dạy tiếng Trung và tạo điều kiện cho giáo dục tiếng Trung ở các nước khác, Trung tâm Hợp tác và Giáo dục Ngôn ngữ (CLEC) cung cấp học bổng Khổng Tử cho các sinh viên xuất sắc và các giáo viên dạy tiếng Trung.

ĐIỀU KIỆN

 • Không mang quốc tịch Trung Quốc.
 • Sức khỏe tốt, thành tích tốt.
 • Mong muốn được làm việc trong ngành giáo dục Hán ngữ.
 • 16 – 35 tuổi, những ứng viên là giáo viên tiếng Trung không quá 45 tuổi, sinh viên đại học không quá 25 tuổi.
 • Thời gian bắt đầu apply online: 01/03/2021

CÁC LOẠI HỌC BỔNG 

 1. Học bổng tiến sĩ ngôn ngữ
 2. Học bổng thạc sĩ ngôn ngữ
 3. Học bổng bậc cử nhân
 4. Học bổng du học 1 năm
 5. Học bổng du học 1 kỳ
 6. Học bổng du học 4 tuần

Deadline từng loại học bổng và thông tin chi tiết tại đây: 

http://cis.chinese.cn/Account/Proceduresfor?

You may also like...