Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nhập Môn Tiếng Đức Miễn Phí

No Deadline

[Online] Khóa Học Nhập Môn Tiếng Đức Miễn Phí

[English Caption Below]

📚Nội dung khóa học :

Khóa học miễn phí này, Tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Địa điểm và con người, sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình qua các quốc gia nói tiếng Đức.  Bạn sẽ đọc và nghe về nhiều địa điểm và con người.  Khóa học OpenLearn này sẽ mang đến cho bạn cơ hội phát triển các kỹ năng ngôn ngữ giúp bạn ứng phó trong nhiều tình huống.

📚Bạn sẽ học được :

-Thể hiện kiến ​​thức về các dạng số ít của đại từ nhân xưng, dạng số ít của động từ thông thường kommen và những khái quát khi sử dụng man

-Sử dụng vốn từ vựng và cách phát âm được cải thiện liên quan đến địa danh, số 0–10, quốc gia, tìm hiểu những gì có sẵn khi đặt hàng và thanh toán đồ, gọi món và thanh toán đồ ăn

-Hiểu văn hóa của các địa điểm và con người ở Đức, Thụy Sĩ và Áo, các dân tộc thiểu số nói tiếng Đức

xưng hô với mọi người, bắt chước cách phát âm của tiếng Đức và đọc ý chính

-Học cách tìm ra ý nghĩa từ các ngữ cảnh.

 📚Thông tin khoá học :

-Nền tảng : Openedu

-Hướng dẫn bởi: có sẵn

-Thời lượng :5 giờ

-Ngôn ngữ : Tiếng Anh

-Hình thức : Online 100%

📚Thông tin chi tiết và đăng kí :

https://bit.ly/3e5itr3

——————————————————————

📮Content:

This free course, Beginners’ German: Places and people, will take you on a journey through German-speaking countries. You will read and hear about a range of places and people. This OpenLearn course will give you the opportunity to develop language skills which will help you to cope in a range of situations.

📮What you will learn : 

-Demonstrate knowledge of the singular forms of personal pronouns, singular forms of the regular verb kommen and generalisations using man

-Use improved vocabulary and pronunciation related to place names, numbers 0–10, countries, finding out what is available when ordering and paying for things, ordering and paying for food

-Understand the cultures of places and people in Germany, Switzerland and Austria, German-speaking minorities

-Address people, imitate German pronunciation, and read for gist

learned how to work out meanings from the contexts.

📮About this course:

-Offered by Openedu

-Instructor : ( credited)

-Time : 5 hours

-Language: English

-100% online

📮For more information and sign up : 

https://bit.ly/3e5itr3

#iVolunteerVietNam  #iVolunteer #german

#language  #learnasyoucan #acknowledgeyourself

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=15327

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com