Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Bệnh Tự Kỷ

📌 NO DEADLINE
[English caption below]

🧩 Tự kỷ liên quan đến những đặc điểm đặc trưng như cách cư xử và tương tác với thế giới, khác với những đặc điểm của đa số người dân còn lại. Nhiều sự khác biệt trong số này là thách thức đối với cá nhân cũng như gia đình của họ; “khó khăn” do đó là một thuật ngữ hợp lý, thường được sử dụng nhiều nhất. Một số khó khăn trong số này có thể được khắc phục hoặc giải quyết. Tuy vậy, việc xem các đặc điểm của chứng tự kỷ hoàn toàn là ‘khó khăn’ hoặc ‘khuyết tật’ là một việc đơn giản hóa có phần quá mức.

🧩 Việc cung cấp kiến thức và các dịch vụ hỗ trợ chứng tự kỷ có xu hướng tăng nhanh ở các quốc gia như Anh và Mỹ, nơi có lợi thế nhờ nguồn lực dồi dào. Do đó, khóa học này được xây dựng dựa trên những hiểu biết sâu sắc từ những môi trường như vậy. Nhưng tự kỷ là một mối quan tâm toàn cầu, và một điều quan trọng không kém chính là việc tồn tại sự khác biệt văn hóa có thể ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức và hiểu biết về chứng tự kỷ, cũng như những thách thức cụ thể mà nó đặt ra ở các nước thu nhập thấp, nơi khan hiếm nguồn lực.

🧩 Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:
• Có kiến thức tổng quan về chứng tự kỷ, tại sao nó được coi là một phổ, và nó ảnh hưởng như thế nào đến các cá nhân và gia đình khác nhau
• Hiểu được ý nghĩa của các cách tiếp cận nhằm tìm hiểu chứng tự kỷ, bao gồm các quan điểm lý thuyết và lâm sàng và của cá nhân
• Hiểu được nền tảng các đặc điểm chính của phân tích tâm lý, sinh học thần kinh và di truyền về chứng tự kỷ
• Giải thích các khía cạnh chính của chẩn đoán, can thiệp, giáo dục và phát triển suốt đời
• Hiểu được các vấn đề phổ biến hiện nay như quan điểm về đa dạng thần kinh, tỷ lệ mắc bệnh tự kỷ ở phụ nữ và bệnh tự kỷ trong bối cảnh toàn cầu.

🧩 THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Đại học Open
• Nền tảng: Open Learn
• Hình thức: 100% online
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 24 tiếng

🧩 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:

Autism course
_________________________________

🧩 Autism involves characteristic traits – ways of behaving and interacting with the world – which differ from those of others in the population. Many of these differences are undoubtedly challenging for the individual and their family, and ‘difficulty’ is therefore a reasonable term to use. Some of these difficulties may also be disabling. But seeing autism characteristics purely as ‘difficulties’ or ‘disabilities’ is an oversimplification. 

🧩 Knowledge about autism and provision of services and support have tended to advance more rapidly in countries such as the UK and the US where resources are more plentiful. The course therefore draws extensively on the insights and provision developed in such settings. But autism is a global concern, and it is equally important to consider how cultural differences may affect awareness and understanding of autism, and the particular challenges it poses in low income countries where resources are scarce.

🧩 After completing this course, you will be able to:
• Outline what is meant by autism, why it is considered a spectrum, and how it affects different individuals and families
• Appreciate different approaches to understanding autism, including theoretical and clinical perspectives and personal accounts
• Outline key features of psychological, neurobiological and genetic explanations of autism
• Explain key aspects of diagnosis, intervention, education and life-span development
• Understand topical issues including neurodiversity perspectives, autism prevalence in women and autism in global context.

🧩 ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: Open University
• Foundation: Open Learn
• 100% online
• Language: English
• Duration: 24 hours

🧩 ENROLL FOR FREE AT:

Autism course

#ivolunteer #ivolunteervn #ivolunteervietnam #freecourse #course #autism #science #health

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=15629

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com