Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nâng Cao Về Thực Phẩm Và Dinh Dưỡng – Đại Học Stanford

⭕ No Deadline

[ English caption below]

⚡ Giới thiệu chung: 

 • Hiện nay, chúng ta ngoài đang đối diện với đại dịch Covid- 19, thì cũng đang đối mặt với những căn bệnh hằng ngày như bệnh béo phì và tiểu đường. Để giải quyết những “cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng” này, chúng ta cần khẩn trương khám phá các chiến lược giáo dục sáng tạo cho các bác sĩ và người dân nói chung.
 • Nền tảng ứng dụng edX sử dụng các video giáo khoa, kết hợp với tình huống sinh động và các hoạt động tương tác, những người tham gia khóa học sẽ đạt được trình độ thông thạo như một chuyên gia trong việc truyền tải các bước xây dựng chế độ dinh dưỡng, thói quen ăn uống lành mạnh dành cho bệnh nhân.

⚡ Yêu cầu khoá học:

 • Thời gian diễn ra: 01 tuần (kéo dài từ 02 đến 03 tiếng)
 • Miễn phí
 • Khóa học bằng tiếng Anh (có phụ đề Tiếng Anh)

⚡ Lợi ích của khóa học:

 • Các nguyên tắc cơ bản về dinh dưỡng.
 • Biết được cách đánh giá về chế độ dinh dưỡng dựa trên kỹ thuật chuyên môn và dụng cụ cần thiết.
 • Xây dựng chiến lược dựa trên đánh giá dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe của bản thân.
 • Cung cấp cho bệnh nhân các nguồn học tập để hỗ trợ có một thói quen tốt hơn.

Đăng kí tại: https://www.edx.org/course/introduction-to-food-health

————————————————————————————-

⚡ About this course:

We find ourselves facing global epidemics of obesity and diabetes. To address these public health crises, we urgently need to explore innovative educational strategies for physicians and the general public. Physicians who eat a healthy, balanced diet and who understand what that entails, are more effective at counseling their patients to improve their health behaviors.

This course is designed to meet the educational needs of physicians in primary care, family practice, and internal medicine as well as nurse practitioners, physician assistants and allied health professionals involved in nutritional assessment and education of patients.

⚡ Requirement:

 • Length: 1 Weeks
 • Effort: 2–3 hours per week
 • Language: English

⚡ What you’ll learn:

 • Describe the fundamental principles of nutrition.
 • Conduct a motivational interview and nutritional assessment in a primary care setting using evidence-based techniques and tools.
 • Formulate a strategy based on a nutritional assessment to improve their health and their patients’ health.
 • Guide patients and themselves through iterative, targeted goals to improve nutrition and health outcomes.
 • Provide patients with skills-based learning resources to support their achievement of targeted nutrition goals.

Apply in: https://www.edx.org/course/introduction-to-food-health

 

Thi Khanh Hang Tran

khanhhang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...