Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nâng Cao Kỹ Năng Đàm Phán Trong Chưa Đầy Một Giờ

NO DEADLINE

[English Caption Below]

Khóa học này sẽ giúp bạn học được cách đàm phán sao cho hai bên cùng có lợi

👥 Khóa học này dành cho ai?

 • Những người muốn nhận được giá tốt cả mua và bán
 • Những người muốn cải thiện sự tự tin trong đàm phán hoặc trau dồi các kỹ năng hiện có
 • Cả người mới bắt đầu và chuyên gia – khóa học này bao gồm rất nhiều kỹ thuật ít được biết đến
 • Tất cả các chuyên gia muốn đạt được kết quả tốt hơn trong các cuộc gặp gỡ đàm phán lớn, nhỏ, riêng tư và chuyên nghiệp
 • Một số trọng tâm đặc biệt cũng được dành cho đàm phán khi đại diện cho khách hàng (ví dụ: với tư cách là nhà tư vấn hoặc luật sư)
 • Bất kỳ ai mong muốn thực hiện các giao dịch tốt hơn
 • Bất kỳ ai muốn có nhiều cuộc đàm phán thành công hơn
 • Bất kỳ ai muốn tìm hiểu các Nguyên tắc cơ bản về Đàm phán

🌺 Yêu cầu

 • Không cần phần mềm cũng như tài liệu cần thiết
 • Không có điều kiện tiên quyết cho khóa học này. Cuộc sống là thương lượng!
 • Học viên cần sẵn sàng học hỏi
 • Biết cởi mở với những cách suy nghĩ mới
 • Học viên nên quan tâm đến đàm phán, hoặc thực hiện các giao dịch tốt hơn trong kinh doanh hoặc trong cuộc sống hàng ngày.

🌺 Mô tả khóa học

Các chủ đề bao gồm:

 • Xác định các loại đàm phán khác nhau.
 • Phân biệt sự khác biệt giữa yêu cầu và thương lượng.
 • Liệt kê các thông lệ thương lượng cốt lõi.
 • Giải thích về kỹ thuật “thả neo” và “đóng khung” để cùng có lợi.
 • Mô tả chiến thuật đồng cảm.
 • Giải thích các nguyên tắc ảnh hưởng.
 • Tạo một kế hoạch ảnh hưởng.
 • Phân tích các phong cách xung đột.
 • Nhận biết các chiến thuật đàm phán gây tranh cãi.

🌺 Bạn sẽ học được gì?

 • Phát triển tư duy đàm phán
 • Biết cách vận dụng kỹ thuật “thả neo” và “đóng khung” vì lợi ích chung
 • Ba phương pháp đàm phán cốt lõi
 • Lắng nghe và xây dựng chiến thuật đồng cảm
 • Giao dịch những thứ có giá trị
 • Cách đàm phán sai và đúng
 • Nghiên cứu và chuẩn bị
 • Xác định các ưu tiên và thiết kế các phương án
 • Hiểu cách sự ảnh hưởng hoạt động như thế nào
 • Tạo kế hoạch ảnh hưởng của bạn
 • Hiểu các phong cách xung đột
 • Một khuôn mẫu để vượt qua “không”
 • Một khuôn mẫu để nói “không”
 • Đối phó với các chiến thuật gây tranh cãi
 • Hack đàm phán
 • Điện thoại và hội nghị truyền hình
 • Email và tin nhắn
 • Mẹo đàm phán

🌺 Thông tin khóa học

 • Người hướng dẫn: Meigo Albert
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 56 phút
 • Học phí: Miễn phí
 • Đánh giá: 4.2/5
 • Nền tảng: Udemy

🔥 Link khóa học: https://bit.ly/2ZcWN8E

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

__________________________________________________________

How to Always Win-Win Negotiation

👥 Who this course is for:

 • Those looking to get great prices both buying and selling
 • People wanting to improve their confidence in negotiating, or hone existing skills
 • Both beginners and experts – this course has lots of little known techniques included
 • All professionals who want to get better results in the big and small, private and professional negotiation encounters
 • Some special focus is also given to negotiating when representing a client (e.g. as a consultant or lawyer)
 • Someone who is interested in making better deals
 • Someone who wants to have more successful negotiations
 • Anyone who wants to learn Negotiation Fundamentals

🌺 Requirements

 • There are no software or materials needed
 • There are no prerequisites to this course. Life is negotiation!
 • You should be willing to learn
 • You should be open to new ways of thinking
 • You should be interested in negotiation, or making better deals either in business, or in every day life to get ahead.

🌺 Description

Topics include:

 • Identify the different types of negotiation.
 • Distinguish the difference between asking and negotiation.
 • List core negotiation practices.
 • Explain anchoring and framing for mutual benefit.
 • Describe tactical empathy.
 • Explain the principles of influence.
 • Create an influence plan.
 • Analyze conflict styles.
 • Recognize contentious negotiation tactics.

🌺 What you’ll learn

 • Developing a negotiation mindset
 • Anchoring and framing for mutual benefit
 • The three core negotiation practices
 • Listening and building tactical empathy
 • Trading things of value
 • The wrong and right way to negotiate
 • Researching and preparing
 • Identifying priorities and designing options
 • Understanding how influence works
 • Creating your influence plan
 • Understanding conflict styles
 • A template for getting past no
 • A template for saying no
 • Dealing with contentious tactics
 • Negotiation hacks
 • Telephone and videoconference
 • Email and text
 • Negotiation tips

🌺 Course information

 • Instructor: Meigo Albert
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 56 minutes
 • Tuition fees: Free
 • Ratings: 4.2/5
 • Platform: Udemy

🔥 Link: https://bit.ly/2ZcWN8E

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=40080

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network