Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tương Lai Trái Đất Của Chúng Ta

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🌟 Giới thiệu chung:

Tương lai Trái đất của chúng ta chính là về khoa học về biến đổi khí hậu và cách nói về nó. Bạn sẽ học hỏi từ các nhà khoa học trong các lĩnh vực khí hậu, hải dương học, khoa học Trái đất và nhân chủng học, những người nghiên cứu cách thức biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến con người, dân số và cách sống. Khám phá nhiều bằng chứng về sự thay đổi khí hậu do con người gây ra đang diễn ra ngày nay và xem xét điều đó có ý nghĩa gì đối với tương lai của hành tinh chúng ta. Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể hiểu các nguyên tắc khoa học chính, xác định và giải quyết các quan niệm sai lầm, và tự tin đóng góp vào các cuộc trò chuyện về biến đổi khí hậu.

📘 Nội dung khóa học:

 • Biến đổi khí hậu đang diễn ra
 • Tất cả đều xuống đại dương
 • Biến đổi khí hậu đang diễn ra: Mô hình hóa
 • Sống chung với biến đổi khí hậu
 • Giảm thiểu, thích ứng hay chịu đựng?

💖 Thông tin khóa học:

 • Giáo viên: Tiến sĩ Debra Tillinger
 • Cung cấp bởi: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ
 • Thời gian: 8 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
 • Hình thức: 100% online

💌 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/earth-climate-change

——————–

🌟 General introduction:

Our Earth’s Future is about the science of climate change and how to talk about it. You will learn from scientists in the fields of climatology, oceanography, Earth science, and anthropology who study how climate change is affecting people, populations, and ways of life. Explore the multiple lines of evidence for the human-induced climate change that is happening today, and consider what that means for the future of our planet. At the end of this course you will be able to understand key scientific principles, identify and address misconceptions, and contribute confidently to conversations about climate change.

📘 Course content:

 • Climate Change Is Happening: See It
 • It All Comes Down to the Ocean
 • Climate Change is Happening: Model It
 • Living with Climate Change
 • Mitigate, Adapt, or Suffer?

💖 Course information:

 • Teacher:  Dr Debra Tillinger
 • Offered by:  American Museum of Natural History
 • Time: 8 hours
 • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
 • 100% online

💌 Register now at: https://www.coursera.org/learn/earth-climate-change

#iVolunteerVietNam, #iVolunteer, #online, #freecourse, #Earth, #climatechange #2021

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...