Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nhập Môn Miễn Phí Về Tư Duy Toán Học Từ Đại Học Standford

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📚Nội dung khóa học :

Tư duy toán học không giống như làm toán – ít nhất là không giống như toán học thường được trình bày trong hệ thống trường học của chúng tôi.  Toán học ở trường thường tập trung vào các quy trình học tập để giải quyết các vấn đề có tính rập khuôn cao.  Các nhà toán học chuyên nghiệp suy nghĩ một cách nhất định để giải quyết các vấn đề thực tế, các vấn đề có thể nảy sinh từ thế giới hàng ngày, hoặc từ khoa học, hoặc từ chính toán học.  Chìa khóa để thành công trong môn toán ở trường là học cách suy nghĩ từ bên trong.  Ngược lại, đặc điểm chính của tư duy toán học là tư duy bên ngoài – một khả năng có giá trị trong thế giới ngày nay.  Khóa học này giúp phát triển cách suy nghĩ quan trọng đó.

📚Bạn sẽ học được :

 • Lý thuyết số
 • Phân tích thực tế
 • Logic toán học
 • Ngôn ngữ

 📚Thông tin khoá học :

 • Nền tảng : Coursera
 • Hướng dẫn bởi: Dr. Keith Devlin
 • Thời lượng : 39 giờ
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Hình thức : Online 100%

📚Thông tin chi tiết và đăng kí: https://bit.ly/3uQ3vMt

——————————————————————

 📮Content:

Mathematical thinking is not the same as doing mathematics – at least not as mathematics is typically presented in our school system. School math typically focuses on learning procedures to solve highly stereotyped problems. Professional mathematicians think a certain way to solve real problems, problems that can arise from the everyday world, or from science, or from within mathematics itself. The key to success in school math is to learn to think inside-the-box. In contrast, a key feature of mathematical thinking is thinking outside-the-box – a valuable ability in today’s world. This course helps to develop that crucial way of thinking.

📮What you will learn : 

 • Number Theory
 • Real Analysis
 • Mathematical Logic
 • Language.

📮About this course:

 • Offered by Coursera
 • Instructor :  Dr. Keith Devlin
 • Time : 39 hours
 • Language: English
 • 100% online

📮For more information and sign up: https://bit.ly/3uQ3vMt

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14959

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com