Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Toán Học Từ Đại Học Standford

NO DEADLINE

[English caption below]

I. Tổng quan

Khóa học tự do miễn phí dành cho người học ở mọi trình độ toán học. Khóa học theo nhịp độ riêng này được thiết kế cho bất kỳ người học toán nào và bất kỳ ai muốn cải thiện mối quan hệ của họ với toán học. Học sinh ở mọi trình độ toán học đều có thể hiểu được các ý tưởng này.

Khóa học này sẽ cung cấp cho người học toán thông tin để trở thành những người học toán giỏi, sửa chữa mọi quan niệm sai lầm về toán học là gì và sẽ dạy về tiềm năng thành công của chính họ.

II. Thông tin chi tiết về khóa học

Khóa học sẽ bao gồm 6 bài học ngắn, mỗi bài học kéo dài khoảng 20 phút. Các bài học sẽ kết hợp các bài thuyết trình của Tiến sĩ Boaler và một nhóm sinh viên chưa tốt nghiệp, phỏng vấn các thành viên của công chúng, các ý tưởng nghiên cứu tiên tiến, hình ảnh và phim thú vị, và khám phá toán học trong tự nhiên, thể thao và thiết kế.

–      Thời lượng: 6 tuần

–      Tổ chức: Đại học Stanford

–      Hình thức: 100% online

–      Cấp độ: Giới thiệu

–      Ngôn ngữ: Tiếng Anh

–      Bản ghi video: Tiếng Anh

Đăng kí ngay tại :

https://www.edx.org/course/how-to-learn-math-for-students-2?index=product&queryID=09e88907e0506b7895b24eb611d400c4&position=1

___________________________________________________________________________

I. Overview

This course is a free self-paced class for learners of all levels of mathematics. This self-paced course is designed for any learner of math and anyone who wants to improve their relationship with math. The ideas should be understandable by students of all levels of mathematics.

This class will give learners of math the information to become powerful math learners, correct any misconceptions about what math is, and will teach them about their own potential to succeed.

II. Course’s information

The course will consist of six short lessons, taking approximately 20 minutes each. The lessons will combine presentations from Dr. Boaler and a team of undergraduates, interviews with members of the public, cutting edge research ideas, interesting visuals and films, and explorations of math in nature, sport and design.

–      Length: 6 Weeks

–      Institution:  Standford University

–      100% online

–      Level: Introductory

–      Language: English

–       Video Transcript: English

Register at :

https://www.edx.org/course/how-to-learn-math-for-students-2?index=product&queryID=09e88907e0506b7895b24eb611d400c4&position=1

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10990

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam