Deadline: 01/10/2021

[USA] Học Bổng Đại Học Fulbright Cho Sinh Viên Nước Ngoài

Deadline: 01/10/2021

⏳ Giới thiệu học hổng

Học bổng Fulbright cho sinh viên nước ngoài tạo điều kiện cho học sinh đã tốt nghiệp, sinh viên, nghệ sĩ trên khắp thế giới cơ hội để học tập và tiến hành nghiên cứu tại các trường đại học hoặc học viện tại Mỹ.

⏳ Thông tin học bổng

– Đơn vị tài trợ: Các trường đại học, học viện tại Mỹ

– Đối tượng: Sinh viên trên khắp thế giới

– Bậc đào tạo: Thạc sĩ, Tiến sĩ

– Chuyên ngành: Tất cả các chuyên ngành

– Số lượng: 4000 học bổng

⏳ Hỗ trợ chi phí

Học bổng Fulbright cung cấp chi phí trong suốt thời gian học tập bao gồm:

– Tiền trợ cấp hàng tháng

– Vé máy bay

– Lương hỗ trợ sinh hoạt

– Bảo hiểm sức khỏe

⏳ Điều kiện đăng kí học bổng

Tất cả các ứng viên phải được xử lý bởi các cơ sở ủy quyền của Fulbright ở nước đó hoặc bởi đại sứ quán Mỹ. Vì vậy, ứng viên phải nộp đơn đăng kí tại 2 địa điểm nêu trong nước mình.

Thủ tục đăng kí và quá trình tuyển chọn sẽ được quyết định tại đất nước của ứng viên.

Link tham khảo: https://foreign.fulbrightonline.org/apply

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10893

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam