Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Sự Kết Nối Tri Thức Trong Lịch Sử Nhân Loại

⏰ NO DEADLINE

[English cation below]

📌 Chúng ta hiện tại đang đối mặt với những thách thức toàn cầu vô cùng nghiêm trọng. Những vấn đề này liên kết với nhau và cực kì phức tạp. Hãy tham gia chuyến hành trình dài 13,8 tỷ năm lịch sử này, bắt đầu từ vụ nổ lớn và sau đó cùng du hành xuyên thời gian đến tương lai. Khám phá các mối liên hệ trong thế giới đầy chuyển biến, sức mạnh của học tập tập thể, cách vũ trụ và thế giới đã phát triển từ sự đơn giản đến sự phức tạp đáng kinh ngạc; trải nghiệm câu chuyện về nguồn gốc khoa học hiện đại thông qua dòng chảy của lịch sử và khám phá các mối liên hệ giữa các sự kiện quan trọng trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Có hai hình thức bài giảng. Các bài giảng ‘Phóng to’ từ nhiều chuyên gia giúp bạn hiểu các khái niệm chính thông qua lăng kính của các chuyên ngành khác nhau, trong khi các bài giảng về ‘Khung lịch sử lớn’ của David Christian cung cấp tổng quan liên kết cho hành trình vượt qua tám ngưỡng của lịch sử.

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Cung cấp bởi Đại học Macquarie
 • Miễn phí
 • 100% trực tuyến
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Thời gian linh hoạt
 • Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành
 • Thời lượng: khoảng 29 giờ

📌 ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.coursera.org/learn/big-history

———————————————————————————

📌 We currently face unprecedented challenges on a global scale. These problems do not neatly fall into disciplines. They are complicated, complex, and connected. Join us on this epic journey of 13.8 billion years starting at the Big Bang and traveling through time all the way to the future. Discover the connections in our world, the power of collective learning, how our universe and our world have evolved from incredible simplicity to ever-increasing complexity. Experience our modern scientific origin story through Big History and discover the important links between past, current, and future events.

You will find two different types of lectures. ‘Zooming In’ lectures from multiple specialists enable you to understand key concepts through the lens of different disciplines, whilst David Christian’s ‘Big History Framework’ lectures provide the connective overview for a journey through eight thresholds of Big History.

📌 COURSE INFORMATION

 • Offered by Macquarie University
 • Free
 • 100% online
 • Language: English
 • Flexible deadlines
 • Earn a certificate upon completion
 • Approx. 29 hours to complete

📌 REGISTER AT: https://www.coursera.org/learn/big-history

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com