Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tạo Kế Hoạch Marketing Bằng Google Docs

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

🔥 Giới thiệu về khoá học:

 • Marketing plan – Kế hoạch tiếp thị là tài liệu phác thảo những hoạt động chiến lược quảng cáo mà một tổ chức sẽ thực hiện để lôi kéo khách hàng tiềm năng và tiếp cận mục tiêu thị trường của mình.
 • Sau khi kết thúc khoá học này, bạn sẽ có thể tạo nên một trang kế hoạch marketing hàng năm cho các sản phẩm và dịch vụ của mình. Các kỹ năng học được trong khoá học này sẽ hỗ trợ bạn trong việc tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ trong nhiều năm tới.

🔥 Sau khóa học này, bạn có thể:

 • Xác định khách hàng lý tưởng
 • Tạo chiến lược marketing
 • Xác định chiến thuật marketing
 • Làm nổi bật kĩ năng này của bạn trong những buổi phỏng vấn

🔥 Cấu trúc bài học:

 1. Xác định khách hàng lý tưởng
 2. Tạo thông điệp đến khán giả (USP)
 3. Tiến hành phân tích SWOT
 4. Tạo chiến lược marketing
 5. Xác định các chiến thuật marketing để có thể tạo ra chiến lược

🔥 Thông tin khoá học:

 • 100% Online
 • Thời gian: 1 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giảng viên: Lindsey Dumse
 • Nền tảng: Coursera

🔥 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/projects/create-1-page-marketing-plan

_______________

🔥 About this course:

A marketing plan is an operational document that outlines an advertising strategy that an organization will implement to generate leads and reach its target market

By the end of this course, you will be able to create a 1-page document that will serve as an annual marketing plan for your product or service. The skills learned throughout this course will assist you in marketing your product or service for many years.

🔥 After this course, you will: 

 • Identify Your Ideal Customer
 • Create Marketing Strategies
 • Define Marketing Tactics
 • Highlight this hands- on experience in an interview

🔥 Syllabus:

 1. Identify your ideal customer.
 2. Craft the messaging to your audience (USP).
 3. Conduct a SWOT Analysis.
 4. Create marketing strategies.
 5. Define marketing tactics to achieve strategies.

🔥 Course information:

 • 100% Online
 • Duration: 1 hour
 • Language: English
 • Instructor: Lindsey Dumser
 • Platform: Coursera

🔥 Register now: https://www.coursera.org/projects/create-1-page-marketing-plan

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com