Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Sản Xuất Video Với Kinh Phí Thấp Từ The Open University

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

💁‍♀️ Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách sản xuất được những video để truyền tải thông điệp của các tổ chức với kinh phí thấp. Thông thường thì các tổ chức tình nguyện nhỏ biết rằng việc cạnh tranh trong thị trường kinh tế khắc nghiệt hiện tại thì cần phải có những phương thức truyền thông kĩ thuật số và nội dung video nhưng với nguồn nhân lực và thời gian hiếm hoi, kiến thức và tài nguyên hạn hẹp thì rất khó để thực hiện các chiến lược trên. Vì thế, khóa học này sẽ giúp các tổ chức tình nguyện nhỏ phát triển kĩ năng cần thiết để sản xuất video.

💁‍♀️ Bên cạnh đó, khóa học còn giúp bạn hiểu được điểm mạnh của video trong việc truyền tải các câu chuyện về những con người diệu kì và hướng dẫn bạn các kĩ năng cần thiết để kết nối công việc của bạn và các tác động khác. Đặc biệt, bạn sẽ được học hỏi những tầm nhìn sâu sắc về lĩnh vực sản xuất video của các chuyên gia từ The Open University.

✨Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể:

  • Khám phá được những điểm mạnh và điểm yếu của video như một phương tiện truyền thông, nơi và cách áp dụng nó để phát huy được tác dụng triệt để.
  • Đánh giá cách lập kế hoạch và cấu trúc của một dự án sản xuất chi phí thấp với kĩ năng và tài nguyên có sẵn của đội ngũ.
  • Phát triển những kĩ năng thực tế trong một dự án sản xuất với chi phí thấp và công nghệ có sẵn.
  • Áp dụng kĩ năng suy nghĩ sáng tạo và kể chuyện bằng hình ảnh.

✨Đối tượng của khóa học:

  • Khóa học này phù hợp cho những ai muốn sản xuất video cho các tổ chức nhỏ. Bên cạnh đó, nó còn hữu ích cho những người đã có kiến thức về sản xuất video và kinh nghiệm sử dụng video marketing muốn làm việc trong lĩnh vực này hoặc những người từ các tổ chức lớn hơn có hứng thú trong việc sử dụng video như một công cụ truyền tải câu chuyện.

👉 Đăng ký: TẠI ĐÂY

—————————————————————————————————————–

💁‍♀️ Learn how to produce your own low-budget video to convey your charity’s message. Small charities understand that to compete in a tough economic climate they should engage with digital media and video content. But a lack of staff, time, knowledge and resources can get in the way. This practical video production course is designed to bridge that gap and help small charities develop the skills they need for successful video production.

💁‍♀️ Moreover, this course will help you understand the strength of video in telling powerful human stories and learn the production skills you need to communicate your work and impact. Besides, it’ll also give you an opportunity to gain in-depth insight into video production from experts at The Open University.

✨ By the end of the course, you‘ll be able to…

  • Explore the strengths and weaknesses of video as a medium of communication, where and how to use it to powerful effect
  • Investigate how to plan and structure a low budget production with available team skills and resources
  • Develop a range of practical skills in low budget production using readily available technology
  • Apply creative thinking and visual storytelling skills

✨ Who is the course for?

  • This course is suited to anyone planning to produce videos who works within the small charity sector such as charity staff, volunteers and service users. It is also useful to those with existing production and video marketing experience who would like to work within the sector, or those from larger charities interested in a fresh approach to using video as a visual storytelling tool.

👉 Register at: HERE

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Lê

kimngann.ivolunteer@gmail.com