Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quyền Trẻ Em Từ Đại Học Open

📌 NO DEADLINE
[English caption below]

👶 Trẻ em quan trọng đối với tương lai đất nước, tuy nhiên lại chưa thật sự được quan tâm đúng cách và bảo vệ quyền lợi đầy đủ, nhất là ở châu Á (ví dụ điển hình các vụ bạo hành, bắt cóc buôn bán trẻ em,…). Đây là hậu quả đến từ việc chưa thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quyền trẻ em.

👶 Vậy, đâu là những thứ trẻ em thật sự cần? Phải chăng đó là những bữa ăn no, những món đồ chơi và bộ quần áo đắt tiền; hay đơn giản chỉ là tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc và bảo vệ từ gia đình và xã hội?

👶 Kết thúc khóa học, bạn sẽ:
• Hiểu được nhu cầu thật sự của mỗi đứa trẻ
• Có được nhận thức đúng đắn về việc thực hiện quyền trẻ em
• Biết đến những vấn đề đặt ra liên quan đến quyền trẻ em

👶 THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Đại học Open
• Nền tảng: Open Learn
• Hình thức: 100% online
• Trình độ: trung cấp
• Giảng viên: Esther Saraga, Mary McLeod, Ann Phoenix
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 1 tiếng

👶 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI: 
Children’s right course
_________________________________

👶 Children are really important to a country’s future, but they are not properly cared and fully protected, especially in Asia (taking examples of violence, kidnapping and trafficking children,…). This is a consequence of not seriously and fully implementing children’s rights.

👶 So, what do children really need? Are they filling meals, expensive toys and clothes; or simply love, care and protection from family and society?

👶 By the end of this course, you will:
• Understand the children’s needs
• Have right conscience about implementing children’s rights
• Understand the issues surrounding children’s rights

👶 ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: Open University
• Foundation: Open Learn
• 100% online
• Level: intermediate
• Instructors: Esther Saraga, Mary McLeod, Ann Phoenix
• Language: English
• Duration: 1 hour

👶 ENROLL FOR FREE AT: 
Children’s right course

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com

You may also like...