Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quy Trình Sản Xuất Và Nền Kinh Tế Của Công Nghiệp Điện

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

✨Khóa học này được sáng tạo bởi University of Padova nhằm minh họa cách nguồn điện được tạo ra, trao đổi và tại sao phải sản xuất điện. Ngoài ra, bạn còn có thể hiểu được quá trình phát triển của các hệ thống điện qua các thời kì và khám phá được sự cần thiết của việc tiến tới một nền kinh tế khử carbon (decarbonised economy)

💁‍♀️ Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể:

  • Phát triển ý tưởng về những thách thức của biến đổi khí hậu, đọc hiểu được hóa đơn tiền điện của mình và biết được lựa chọn tốt nhất về nhà cung cấp điện để tiết kiệm chi phí
  • Đánh giá được tầm quan trọng của điện trong thời buổi hiện đại
  • Mô tả cách điện được tạo ra và trao đổi với các nhà cung cấp hoạt động trong chuỗi cung ứng điện.

💁‍♀️ Đối tượng của khóa học:

  • Khóa học này được thiết kế cho tất cả những ai hứng thú với việc điện được tạo ra như thế nào, trao đổi và được sử dụng trên toàn thế giới ra sao.

👉 Đăng ký: TẠI ĐÂY

———————————————————————————————————————————–
✨ This innovative, three-week course from the University of Padova is designed to illustrate how electricity is produced, and exchanged, and why. Besides, this course will help you understand how electrical systems have evolved over time and discover the need to move towards a decarbonised economy.

💁‍♀️ By the end of the course, you‘ll be able to…

  • Develop your ideas about the challenges posed by climate change, understand your own electricity bill and be informed to make the best money-saving choices about electricity suppliers
  • Assess the importance of electricity in modern life
  • Describe how electricity is generated and exchanged among the different players active in the electricity supply chain

💁‍♀️ Who is the course for?

  • This course is designed for all those interested in learning how electricity is produced, exchanged and used worldwide.

👉 Register at: HERE

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Lê

kimngann.ivolunteer@gmail.com