Deadline: 27/10/2021

[Online] Khóa Học Về Các ứng dụng của TinyML

🌳 Deadline 27/10/2021

[English caption below]

🌳 Mô tả về khóa học

 • Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn nói “OK Google” với một thiết bị của Google không? Google Home của bạn có luôn lắng nghe bạn không?
 • Khóa học về Nền tảng của Tiny ML, Các ứng dụng của TinyML sẽ mang đến cho bạn cơ hội xem các ứng dụng học máy nhỏ trong thực tế. Khóa học này có các nghiên cứu điển hình trong thế giới thực, được hướng dẫn bởi các nhà lãnh đạo trong ngành, nhằm kiểm tra các thách thức triển khai trên các thiết bị nhỏ hoặc được nhúng sâu.
 • Qua đó đi sâu vào mã để sử dụng dữ liệu cảm biến cho các tác vụ như phát hiện cử chỉ và nhận dạng giọng nói. Tập trung vào mạng nơ-ron của các ứng dụng, đặc biệt là về đào tạo và suy luận, bạn sẽ xem lại mã đằng sau “OK Google”, “Alexa” và các tính năng của điện thoại thông minh trên Android và Apple. Tìm hiểu về các ứng dụng trong ngành từ thực tế của TinyML cũng như Phát hiện từ khóa, Từ đánh thức trực quan, Phát hiện bất thường, Kỹ thuật tập dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.
 • Học máy nhỏ (TinyML) là một trong những lĩnh vực học sâu phát triển nhanh nhất và đang nhanh chóng trở nên dễ tiếp cận hơn.

🌳 Chi tiết khóa học

 • Thời hạn: 5 tuần
 • Học phí: miễn phí
 • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
 • Trường liên kết: Harvard School of Engineering and Applied Sciences
 • Người dạy: Vijay Janapa Reddi, Laurence Moroney
 • Nền tảng: Edx

🌳 Thông tin chi tiết tại: https://online-learning.harvard.edu/course/applications-tinyml?delta=0

——————————————————————————

🌳 Course description

 • Do you know what happens when you say “OK Google” to a Google device? Is your Google Home always listening to you?
 • Tiny ML’s Foundations, TinyML Applications course will give you the opportunity to see small machine learning applications in action. This course features real-world case studies, guided by industry leaders, that examine deployment challenges on small or deeply embedded devices.
 • Dive into the code to use sensor data for tasks like gesture detection and speech recognition. Focusing on neural networks of applications, especially on training and inference, you will review the code behind “OK Google”, “Alexa” and smartphone features on Android and Apple . Learn about TinyML practical word industry applications as well as Keyword Detection, Visual Wake Word, Anomaly Detection, Dataset Engineering, and Responsible Artificial Intelligence.
 • Small Machine Learning (TinyML) is one of the fastest growing areas of deep learning and is rapidly becoming more accessible.

🌳 Detail  

 • Duration: 5 week
 • Tution: free
 • Course Language: English
 • Associated Schools: Harvard School of Engineering and Applied Sciences
 • Instructors: Vijay Janapa Reddi, Laurence Moroney
 • Foundation: Edx

🌳 For more information:

https://online-learning.harvard.edu/course/applications-tinyml?delta=0

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com