Deadline: 17/05/2021

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Quản Lý Sức Khỏe Tâm Thần

⏰ Deadline: 17/05/2021

Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của tất cả mọi người. Nó tác động mạnh mẽ tới không chỉ chúng ta mà cả những người mà chúng ta yêu quý. Nhiều người trong số đó đã phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe tinh thần và gặp không ít những rắc rối khác.

📍 Tổng quan khóa học:

Sức khỏe tinh thần của chúng ta cũng quan trọng như sức khỏe thể chất và nó có thể thay đổi theo các mức độ. Căng thẳng liên quan đến công việc và các vấn đề sức khỏe tâm thần thường gắn liền với nhau và thường có các triệu chứng giống nhau. Trong khóa học này, bạn sẽ có cơ hội thảo luận các định nghĩa về sức khỏe tâm thần và căng thẳng, đồng thời tìm hiểu các dấu hiệu nhận biết chúng.

Khóa học sẽ tập trung vào ảnh hưởng của các vấn đề sức khỏe tâm thần và căng thẳng tại nơi làm việc ở cấp độ cá nhân và trong các tổ chức. Khóa học cũng sẽ đưa ra các biện pháp giúp giảm thiểu căng thẳng tại nơi làm việc; tầm quan trọng cũng như tác động của nó đối với lợi ích của nhân viên.

📍 Khóa học bao gồm những chủ đề nào?

 • Sức khỏe tâm thần kém là gì?
 • Căng thẳng là gì?
 • Các lý thuyết và mô hình của căng thẳng
 • Xác định các mức độ căng thẳng
 • Ba cấp độ can thiệp (tức là tiểu học, trung học, đại học) của Murphy (1988)
 • Huấn luyện gia tăng hiệu suất
 • Các can thiệp để hạn chế căng thẳng tại nơi làm việc

📍 Bạn sẽ đạt được gì?

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể …

 • Nắm các định nghĩa về sức khỏe tâm thần và căng thẳng
 • Nhận biết các dấu hiệu của căng thẳng và sức khỏe tinh thần kém tại nơi làm việc
 • Nắm rõ ảnh hưởng của các vấn đề sức khỏe tâm thần và căng thẳng tại nơi làm việc đối với cá nhân
 • Đánh giá các mô hình về căng thẳng hiện tại
 • Tìm hiểu các biện pháp can thiệp để giảm thiểu vấn đề sức khỏe tâm thần và căng thẳng tại nơi làm việc
 • Đánh giá nghiên cứu và lý thuyết hiện tại liên quan đến huấn luyện nâng cao hiệu suất tại nơi làm việc và tác động của nó đối với lợi ích của nhân viên
 • Nâng cao sự hiểu biết và khả năng chứng minh lợi ích của việc thực hiện các kỹ thuật huấn luyện nâng cao hiệu suất đối với cả sức khỏe của nhân viên và hiệu suất của tổ chức.

📍 Khóa học này dành cho những đối tượng nào?

Khóa học này dành cho những người muốn tìm hiểu thêm về mối liên hệ giữa căng thẳng liên quan đến công việc và các vấn đề sức khỏe tâm thần; cho những ai muốn biết thêm về cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Thông tin khóa học:

 • Ngày bắt đầu khóa học: 17/05/2021.
 • Thời lượng: 2 tuần (3 tiếng/tuần).
 • Miễn phí 100%.
 • Hình thức học: Trực tuyến.
 • Nhà cung cấp: Coventry University.

📍 Đăng ký học tại đây: https://www.futurelearn.com/courses/managing-mental-health-and-stress

——————————————————————————————-

The coronavirus (Covid-19) pandemic is affecting all our lives. Many of us are struggling with how it’s affecting ourselves and our loved ones. Those of us already living with mental health problems are facing extra challenges too.

📍 Overview:

Our mental health is as important as our physical health, and it can fluctuate on a spectrum from good to poor. Work-related stress and mental health problems often go together and the symptoms can be very similar. In this course, you will have the opportunity to discuss the definitions of mental health and stress, and explore how to recognise the key signs.

We will focus on the cost of mental health problems and workplace stress at both individual and organisational levels. We’ll also assess interventions to combat workplace stress and the value of performance coaching and its impact upon employee wellbeing.

📍 What topics will you cover?

 • What is poor mental health?
 • What is stress?
 • Theories and models of stress
 • Measuring stress
 • The three levels of interventions (ie primary, secondary, tertiary) by Murphy (1988)
 • Performance coaching
 • Consider interventions to combat workplace stress

📍 What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to…

 • Discuss the definitions of mental health and stress
 • Identify the signs of stress and poor mental health at work
 • Explore the cost of mental health problems and workplace stress, and the impact on individuals
 • Evaluate current models of stress
 • Explore interventions to combat mental health and workplace stress
 • Evaluate current research and theory in relation to performance coaching at work, and its impact upon employee wellbeing
 • Develop an understanding and ability to demonstrate the benefits of implementing performance coaching techniques upon both employee well-being and organisational performance

📍 Who is the course for?

This course is for people who want the opportunity to further understand the link between work-related stress and mental health problems. It is also for those who wish to know more about recognising the signs of mental illnesses.

📍 Details:

 • Start date: 17 May 2021.
 • Duration: 2 weeks (3 hours/week).
 • 100% free.
 • Course’s type: Online.
 • Supplier: Coventry University.

📍 Register here: https://www.futurelearn.com/courses/managing-mental-health-and-stress

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16425


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com