Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Vụ Nổ Big Bang

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

⚡Giới thiệu chung:

 • “Đây là cách thế giới kết thúc / Không phải bằng một tiếng nổ mà là một tiếng thút thít”(T.S. Eliot) Nhưng làm thế nào về cách thế giới bắt đầu? Đây có phải là vụ nổ lớn nhất trong tất cả? Khóa học miễn phí The Big Bang này sẽ giới thiệu cho bạn lý thuyết về The Big Bang và sẽ trình bày bằng chứng thực nghiệm chính hỗ trợ lý thuyết này.

📌Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Mô tả các đặc điểm của ánh sáng do các ngôi sao phát ra, và có thể suy ra thông tin về vũ trụ học từ đó.
 • Phân biệt giữa các nhận định đúng và sai liên quan đến sự phân bố và chuyển động của các ngôi sao trong các thiên hà.
 • Phác thảo các phương pháp được sử dụng để ước tính khoảng cách đến các ngôi sao và các thiên hà.
 • Giải thích và áp dụng định luật Hubble.
 • Phân biệt giữa các nguồn dịch chuyển đỏ khác nhau và ước tính tầm quan trọng tương đối của chúng trong một tình huống nhất định.

❤️Thông tin chi tiết:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Thời lượng: 20 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Anh
 • Nền tảng: OpenLearn

🔥Đăng ký tại đây: https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/the-big-bang/content-section-0?active-tab=description-tab

————————————————————-

⚡Overview:

 • This is the way the world ends / Not with a bang but a whimper.’ (T.S. Eliot) But how about the way the world begins? Was this the biggest bang of all? This free course The Big Bang will introduce you to the theory of the Big Bang and will present the three main lines of experimental evidence that support this theory.

📌What you’ll learn:

 • Describe the characteristics of light emitted by stars, and hence the information of cosmological interest that can be deduced from it
 • Distinguish between true and false statements relevant to the distribution and motion of stars within galaxies, and of galaxies within clusters and superclusters
 • Outline the methods used for estimating the distances to stars and to galaxies
 • Explain and apply Hubble’s law
 • Distinguish between various sources of redshift and estimate their relative importance in a given situation.

❤️Information about this course:

 • 100% online
 • Duration: 20 hours
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: OpenLearn

🔥Apply here: https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/the-big-bang/content-section-0?active-tab=description-tab

 

 

 

 

 

 

 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16467


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh.ivolunteer@gmail.com