Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phát Triển Tư Duy Khởi Nghiệp

📣 NO DEADLINE

[English caption below]

✔ Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn các cách để Phát triển Tư duy Khởi nghiệp, cũng như hướng dẫn bạn tạo hình ảnh đại diện. Học cách nắm bắt tư duy khởi nghiệp và trau dồi các đặc điểm chính liên quan đến thành công sẽ giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Bạn sẽ biết về tầm quan trọng của các chiến thuật khác nhau mà một Doanh nhân phải có.

✔ Khóa học này cũng nêu bật những sai lầm về tư duy mà hầu hết các doanh nhân mắc phải và hướng dẫn bạn cách phát triển tư duy tràn đầy năng lượng, tập trung và được trao quyền sẽ giúp bạn tăng doanh thu, phát triển việc kinh doanh và sự tự tin.

📣 Bạn sẽ được học

 • Bạn có thể học một số chiến thuật đã được chứng minh để có được Tư duy kinh doanh mạnh mẽ, để có được thành công trong cuộc sống với tư cách là một Doanh nhân.
 • Khóa học này cung cấp cho bạn những kỹ năng để đứng trên đám đông và tư duy vượt trội.

📣 Thông tin khóa học

 • Giảng viên: Divya VD
 • Nền tảng: Udemy
 • Lĩnh vực: Phát triển bản thân
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng:  31 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📣 Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/2SdI2ip

——————————————————

📣 NO DEADLINE

✔ This course will walk you through ways to Develop an Entrepreneurial Mindset, as well as guide you in creating an avatar. Learning how to embrace the entrepreneurial mindset and cultivate key characteristics linked to success will help you build a thriving business. You’ll get to know about the importance of different tactics that an Entrepreneur must-have.

✔ This course also highlights the mindset mistakes that trip up most entrepreneurs and walks you through how to develop an energizing, focused and empowered mindset that will help you grow your revenue, business and confidence.

📣 What you’ll learn

 • You can learn some proven tactics to get a strong Entrepreneurial Mindset, to get succeed in life as an Entrepreneur.
 • This course offers you to learn those skills to stand above the crowd and thinking out of the box.

📣 About this course

 • Instructor: Divya VD
 • Foundation: Udemy
 • Subject: Personal Development
 • Price: Free
 • Length:  31 minutes
 • Language: English
 • 100%  online

📣 Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/2SdI2ip


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com