Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Năng Lượng Mặt Trời

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

📌 Giới thiệu chung:

Năng lượng từ các nguồn khác ngoài nhiên liệu hóa thạch và hạt nhân hầu như không gây ra mối lo ngại về tác động môi trường và khả năng tái tạo vốn là đặc điểm của hai nguồn đó. Mỗi nguồn thay thế cung cấp năng lượng liên tục, cho dù chúng ta có sử dụng hay không, và hầu hết đều có nguồn gốc từ năng lượng được tạo ra bên ngoài Trái đất, tuy nhiên tiềm năng của mỗi nguồn bị giới hạn bởi tổng nguồn cung cấp dựa trên tỷ lệ sử dụng của nó. Mặt trời sẽ bức xạ năng lượng cho đến khi nó ngừng phản ứng tổng hợp nhiệt hạch, trong khoảng 5 tỷ năm nữa. Khóa học miễn phí này khám phá Mặt trời như một nguồn năng lượng tiềm năng có thể sử dụng được.

📌 Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Giải thích các nguyên tắc làm cơ sở cho khả năng cung cấp năng lượng mặt trời của các hiện tượng tự nhiên khác nhau
 • Phác thảo các công nghệ được sử dụng để khai thác sức mạnh của năng lượng mặt trời
 • Thảo luận về các khía cạnh tích cực và tiêu cực của năng lượng mặt trời trong mối quan hệ với các khía cạnh tự nhiên và con người.

📌 Thông tin chi tiết:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Thời lượng: 2 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Anh
 • Nền tảng: OpenLearn

🔥Đăng ký tại đây: https://bit.ly/2Sd8KHY 

📌 Overview:

Energy from sources other than fossil and nuclear fuels is to a large extent free of the concerns about environmental effects and renewability that characterize those two sources. Each alternative source supplies energy continually, whether or not we use it, and most have their origins in energy generated outside the Earth, yet the potential of each is limited by its total supply set against its rate of use. The Sun will radiate energy until it ceases thermonuclear fusion, in around 5 billion years. This free course explores the Sun as a potential source of usable energy.

📌 What you’ll learn:

 • Explain the principles that underlie the ability of various natural phenomena to deliver solar energy
 • Outline the technologies that are used to harness the power of solar energy
 • Discuss the positive and negative aspects of solar energy in relation to natural and human aspects of the environment.

📌 Information about this course:

 • 100% online
 • Duration: 2 hours
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: OpenLearn

🔥Apply here: https://bit.ly/2Sd8KHY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16518


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh.ivolunteer@gmail.com