Deadline: All year round

[Online – Có Phí] Khóa Học Về Phát Triển Điểm Mạnh – Tự Đánh Giá Bản Thân Từ Fullbridge

📌NO DEADLINE

[English caption below] 

🔥Khóa học này sẽ giúp bạn khám phá ra điểm mạnh, sở thích bản thân và định hướng, ‘sắp xếp’ đam mê cho ‘con đường’ sự nghiệp.

🔥Thông qua việc tự phản ánh dựa theo hướng dẫn, bạn sẽ xác định được tầm nhìn, cách sử dụng các kỹ năng cá nhân lẫn đam mê để ‘theo đuổi’ sự nghiệp.

Thông tin khóa học: 

 • Tài trợ: Fullbridge
 • Nền tảng: edX
 • Chi phí: Có phí
 • Hình thức: Trực tuyến 
 • Giảng viên: Jim Pautz 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề) 
 • Thời gian hoàn thành 3 tuần  

📌NO DEADLINE

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.edx.org/course/self-assessment-developing-your-strengths-2 

——————————————————————————-

[Online] Self-Assessment – Developing Your Strengths

🔥This self-paced career development course will help you identify your strengths and interests and align your passions with a viable career path. 

🔥Through guided self-reflection and instruction, you will create a career vision statement that identifies how you hope to use your skills and interests to focus your career.

📌Course overview: 

 • Offered by: Fullbridge 
 • Platform: edX
 • Tuition: $149 USD
 • Instructor: Jim Pautz 
 • Language: English (with subtitles) 
 • 3 weeks to complete 
 • 100% online

📌NO DEADLINE

📌Register now: 

https://www.edx.org/course/self-assessment-developing-your-strengths-2

You may also like...