Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Những Kỹ Năng Cho Việc Học Tiếng Anh

🎈NO DEADLINE

[English caption below]

🔥Mô tả

Khóa học này dành cho bất kỳ ai đang suy nghĩ về việc học để lấy tấm bằng đại học hoặc muốn phát triển những kỹ năng đọc và viết tiếng Anh cần thiết để đạt được thành công. Các chiến lược trong việc đọc sách học thuật và việc ghi chép hiệu quả sẽ được giới thiệu trong khóa học. Bạn cũng sẽ phát triển được khả năng viết luận của mình cùng với phong cách học thuật và những chiến lược xây dựng từ vựng. Khả năng hiểu được cấu trúc câu và cách ngắt nghỉ câu sẽ tốt hơn. Bạn sẽ được học thông qua những hoạt động có liên quan để mở rộng kỹ năng ngôn ngữ hiện có của bản thân.

Đây là một khóa học miễn phí kéo dài 8 tuần, với thời lượng khoảng 3 tiếng mỗi tuần. Bạn có thể học tùy theo tốc độ của bản thân, nếu bạn có nhiều thời gian hơn mỗi tuần thì có thể đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành phần kiến thức của các tuần khác. Thời gian hoàn thành khóa học tùy thuộc vào mong muốn của bản thân bạn.

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Áp dụng phương pháp đọc chủ động để giúp bạn đọc được những văn bản học thuật và ghi chép tốt.
 • Đọc các văn bản tham khảo một cách cẩn thận và sử dụng hợp lí những thông tin ở đó vào trong trong bài viết của bạn.
 • Liên kết các ý trong bài viết để người đọc dễ dàng hiểu được quan điểm của bạn.
 • Tận dụng từ vựng và cấu trúc câu để lối biểu đạt của bản thân trang trọng hơn.
 • Tận dụng tối đa các từ điển online và xem các cách ghi chép từ vựng để dùng cho sau này.
 • Hiểu được cách cấu tạo và ngắt câu hợp lý để tăng sự rõ ràng, mạch lạc.

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 24 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại:

—————————————

🔥Introduction

This course is for anybody who is thinking of studying for a university degree and would like to develop the English reading and writing skills needed to succeed. You’ll be introduced to academic reading and effective note-making strategies. You’ll develop your essay writing. You’ll look at academic style and vocabulary-building strategies. You’ll also enhance your understanding of sentence structure and punctuation. You will learn through a range of engaging activities aimed at extending your existing language skills.

English: skills for learning is a free course which lasts about 8 weeks, with approximately 3 hours’ study time each week. You can work through the course at your own pace, so if you have more time one week there is no problem with pushing on to complete another week’s study. You can also take as long as you want to complete it.

🔥What will you learn from this course?

 • Follow an active reading method to help you read academic texts and make notes
 • Critically read source texts and appropriately use the information they contain in your writing
 • Link ideas in your writing so that your readers can easily understand your ideas
 • Make use of vocabulary and grammatical structures to express yourself more formally
 • Make the most of online dictionaries and look at ways to record new words for future use
 • Understand how to organise and punctuate sentences to increase clarity.

🔥Course information

 • Online 100%
 • Time: 24 hours study
 • Language: English
 • Offered by: OpenLearn

 🎈 Register now: https://bit.ly/2T0nECh

 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24317


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Anh Lan

tranthilananh.ivolunteer@gmail.com