Deadline: 16/07/2021

[HN] Hiệp Hội Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã (WCS) Tuyển Dụng Trưởng Nhóm Y Tế

📌 DEADLINE: 16/07/2021

[English caption below]

🔥 Giới thiệu về  Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã (WCS): Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã ban đầu được thành lập bởi bang New York vào ngày 26 tháng 4 năm 1895. Tổ chức này chấp nhận nhiệm vụ thúc đẩy bảo tồn động vật hoang dã, thúc đẩy nghiên cứu động vật học và tạo ra một tổ chức hạng nhất công viên động vật học. Mục tiêu của Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã (WCS) là bảo tồn những vùng hoang dã lớn nhất thế giới trong 15 khu vực ưu tiên, nơi có hơn 50% đa dạng sinh học trên thế giới. Điều này được nêu ra trong chiến lược của tổ chức, trong đó yêu cầu WCS duy trì trọng tâm lịch sử của mình là bảo vệ các loài trong khi phát triển một kế hoạch đầy tham vọng để tương tác với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

🔥 Về  Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Việt Nam: WCS đã làm việc tại Việt Nam từ năm 2006 với trọng tâm chống buôn bán trái phép động vật hoang dã. WCS hoạt động để làm suy giảm, phá vỡ và phá vỡ các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã và giảm áp lực săn trộm đối với các quần thể động vật hoang dã. tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác và hành động xuyên ngành trên quy mô quốc gia và quốc tế giữa các cơ quan hành pháp chủ chốt, các cơ quan tư pháp, các cơ quan và tổ chức quản lý tài nguyên thiên nhiên. các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Các nỗ lực của Tổ chức đã giúp cải thiện việc thực thi thông qua việc bắt giữ, truy tố và kết án thành công các tội phạm về động vật hoang dã.

🔥 Để hoàn thành tốt nhất những mục tiêu này, Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã đã mở đơn xin việc để tìm kiếm đồng đội mới.

📌 Chức vụ: Trưởng nhóm Y tế

📌 Địa điểm làm việc: Hà Nội, Việt Nam

📌 Loại vị trí: Toàn thời gian

🔥 Tóm tắt công việc: Trưởng nhóm Y tế (HTL) áp dụng chuyên môn kỹ thuật và lãnh đạo việc thực hiện các dự án / tài trợ liên quan đến Sức khỏe ĐVHD và Một sức khỏe.

🔥 Trách nhiệm:

  • Tài trợ / Phát triển và Thực hiện Dự án
  • Quản lý và phân tích dữ liệu
  • Kết nối mạng và quan hệ đối tác
  • Quản lý và Giám sát
  • Và một số trách nhiệm khác như: Đại diện cho Nhóm Y tế WCS trong các cuộc họp và sự kiện; và Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

📌 Link mô tả công việc: https://bit.ly/3da2QyS  

Ứng viên quan tâm đến các chương trình của các tổ chức phi lợi nhuận, đam mê hoạt động cộng đồng và muốn tìm những cộng sự cùng chí hướng bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu trên, hãy ứng tuyển để có cơ hội trở thành một trong những mảnh ghép còn thiếu của tổ chức.

📌 Link ứng tuyển: https://bit.ly/3w26TUu 

📌 Lưu ý: Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua link trên muộn nhất vào 23:59 ngày 16/07/2021.

________________________________________________________________________________________

📌 DEADLINE: 16/07/2021

🔥 About Wildlife Conservation Society: The Wildlife Conservation Society was originally chartered by the state of New York on April 26, 1895. The organization embraced a mandate to advance wildlife conservation, promote the study of zoology, and create a first-class zoological park. The goal of the Wildlife Conservation Society (WCS) is to preserve the world’s greatest wilderness in 15 priority areas, home to more than 50% of the world’s biodiversity. This is outlined in the organization’s strategy, which asks WCS to maintain its historic focus on protecting species while developing an ambitious plan for interacting with a world that is changing rapidly.

🔥 About Wildlife Conservation Society Vietnam: WCS has been working in Vietnam since 2006 with a focus on combating the illegal wildlife trade. WCS works to degrade, disrupt and disrupt wildlife trafficking networks and reduce poaching pressure on wildlife populations. organization  facilitate cross-agency cooperation and action on a national and international scale between key law enforcement agencies, judicial authorities, natural resource management agencies and organizations. national and international NGOs. Organization’s efforts have helped improve enforcement through the successful arrest, prosecution and conviction of wildlife crimes.

🔥 In order to best accomplish these goals, Wildlife Conservation Society has opened a job application to find new teammates.

📌 Position: Health Team Leader

📌 Work location: Ha Noi, Viet Nam

📌 Position Type: Full time

🔥 Job summary: The Health Team Leader (HTL) applies technical expertise and  leads the implementation of wildlife health and One Health related projects/grants.

🔥 Responsibilities:

  • Grant/Project Development and Implementation
  • Data Management and Analysis
  • Networking and Partnership
  • Management and Supervision
  • And some other responsibilities such as: Represents the WCS Health Team in meetings and events; and Performs other tasks as assigned by the direct supervisor.

📌 Job description link: https://bit.ly/3da2QyS 

Candidates who are interested in programs of non-profit organizations, are passionate about community activities and want to find like-minded associates besides meeting the above requirements, please apply for a chance to be one of the missing pieces of the organization.

📌 Application link: https://bit.ly/3w26TUu 

📌 Note: Interested candidates please submit your application via the link above no later than 23:59 on July 16, 2021.

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24204


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Le

anhthu2001.ivolunteer@gmail.com