Deadline: All year round

 [Online] Khóa Học Miễn Phí Về Ngôn Ngữ Tại Nơi Làm Việc

🔥NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌Giới thiệu

Trong thời đại xã hội phát triển, hội nhập, trong cuộc sống làm việc ngày càng có nhu cầu làm việc với nhiều người từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Khóa học này giới thiệu về cách hiểu sự khác biệt trong văn hóa và cách tận dụng tối đa các kỹ năng ngôn ngữ hiện có. Điều này sẽ hữu ích cho bạn bất cứ khi nào bạn làm việc với một người có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng nước ngoài, hoặc khi bạn đến một quốc gia khác và làm việc với tư cách là người nước ngoài.

📌Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về  tiếng Anh và các ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi khác trên thế giới
 • Xác định lý do tại sao mọi người nên học một ngôn ngữ khác
 • Sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ hiện có trong một tình huống thực tế một cách hiệu quả
 • Trình bày kỹ năng ngôn ngữ trong một CV viết
 • Đưa ra các ví dụ về sự khác biệt quan trọng giữa các nền văn hóa trên thế giới

📌Chi tiết 

 • Tổ chức:   OpenLearn
 • Thời lượng: 6 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Hình thức : Online 100%

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https://languages-work/

———————————————————–

📌Overview

All of us in our working lives increasingly need to work with people from other cultures or those whose native language is foreign, or we may have to go to another country and work as a foreigner ourselves. This free course, Languages at work, is about how to understand differences in culture and how to make the most of existing language skills. You will learn how to understand differences in culture and how to make the most of your existing language skills. This will be helpful to you whenever you work with someone whose native language is foreign, or when you go to another country and work as a foreigner yourself. You do not need any knowledge of foreign languages in order to begin.

📌What you’ll learn

 • Describe the status in the world of the English language and other widely spoken languages
 • Identify the reasons why people should study another language
 • Make best use of existing language skills, no matter how basic, in a practical situation
 • Present language skills in a written CV
 • Give examples of critical differences between cultures across the world

📌Detail

 • Institution: OpenLearn
 • Length: 6 hours
 • Language: English (with subtitle)
 • 100% online

📌Further information and register at:

https://languages-work/

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com