Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Hướng Dẫn Sử Dụng Code Để Phân Tích Dữ Liệu

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

⚡Giới thiệu chung:

 • Khóa học này sẽ dạy bạn cách viết các chương trình máy tính của riêng bạn, mỗi lần một dòng mã. Bạn sẽ học cách truy cập dữ liệu mở, làm sạch và phân tích nó cũng như tạo hình ảnh trực quan. Bạn cũng sẽ học cách viết và chia sẻ các phân tích của mình, riêng tư hoặc công khai.

📌Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Hiểu các khái niệm cơ bản về lập trình và phân tích dữ liệu
 • Công nhận nguồn dữ liệu mở là tài nguyên công cộng
 • Sử dụng môi trường lập trình để phát triển chương trình
 • Viết các chương trình đơn giản để phân tích phần lớn dữ liệu và tạo ra các kết quả hữu ích.

❤️Thông tin chi tiết:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Thời lượng: 24 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Anh
 • Nền tảng: OpenLearn

🔥Đăng ký tại đây: https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/learn-code-data-analysis/content-section-overview?active-tab=description-tab

————————————————-

⚡Overview:

 • This course will teach you how to write your own computer programs, one line of code at a time. You’ll learn how to access open data, clean and analyse it, and produce visualisations. You will also learn how to write up and share your analyses, privately or publicly.

📌What you’ll learn:

 • Understand basic programming and data analysis concepts
 • Recognise open data sources as a public resource
 • Use a programming environment to develop programs
 • Write simple programs to analyse large bodies of data and produce useful results.

❤️Information about this course:

 • 100% online
 • Duration: 24 hours
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: OpenLearn

🔥Apply here: https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/learn-code-data-analysis/content-section-overview?active-tab=description-tab


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh.ivolunteer@gmail.com