Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Nghệ Thuật Và Cuộc Sống Cố Đại Ở Ai Cập

NO DEADLINE

[English caption below]

Vào khoảng năm 1350 trước Công nguyên, người giữ sổ sách thóc lúa Ai Cập tên Nebamun đã yêu cầu vẽ những cảnh mô tả thế giới bên kia của ông và thế giới mà hiện tại ông đang sống bằng cách vẽ lên những bức tường trong lăng mộ của mình. Nebamun làm việc trong đền thờ Amun tại Karnak dưới triều đại của Amenhotep III (khoảng 1390-1352 trước Công nguyên). Amenhotep là một trong những vị vua quan trọng nhất của Vương triều thứ 18, một trong giai đoạn đỉnh cao về sự phát triển giàu có của Ai Cập, nhưng sau đó triều đại này trải qua một thời kỳ biến động mạnh mẽ trong xã hội Ai Cập.

Vào năm 1820, 11 mảnh vẽ đã được dỡ bỏ khỏi các bức tường của ngôi mộ, hiện vẫn chưa được xác định vị trí, và được Bảo tàng Anh mua lại, và chúng hiện đang là những kiệt tác mang tính biểu tượng nổi bật của bộ sưu tập.

Khóa học miễn phí này khám phá lịch sử và ý nghĩa của những bức tranh này.

🌸  Thông tin:

 • Cung cấp bởi: Open.edu kết hợp cùng British Museum
 • Thời gian: 30 tiếng
 • Trình độ: Giới thiệu

🌸  Sau khi học khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Hiểu vị trí của các bức tranh trong bối cảnh lịch sử Ai Cập và nghệ thuật châu Âu
 • Trả lời câu hỏi ‘Những bức tranh nói gì về cấu trúc xã hội và hệ thống tín ngưỡng?’
 • Thảo luận về rượu, vũ công phủ một phần, thịt bò và câu cá và chăn nuôi trong đầm lầy – đây là một tài khoản lý tưởng hóa, hay cuộc sống như nó thực sự là?
 • Xem xét ai đã vẽ những cảnh này và làm thế nào và vai trò của nghệ sĩ trong xã hội.

🌸  Bắt đầu ngay tại: open.edu

Mong bạn sẽ thích khoá học này!

——————————————

Around 1350 BC, the Egyptian grain accountant Nebamun commissioned the walls of his tomb-chapel to be painted with scenes depicting his afterlife, and the world in which he lived. Nebamun worked in the temple of Amun at Karnak during the reign of Amenhotep III (c. 1390-1352 BC). Amenhotep was one of the most important kings of the 18th Dynasty, one of the high points of Egyptian wealth, but his reign preceded a period of dramatic upheaval in Egyptian society. In 1820 eleven pieces were removed from the walls of the tomb-chapel, location now unknown, and were acquired by the British Museum, where they are now iconic masterpieces of the collection.

This free course explores the history and meaning of these paintings.

🌸  Information:

 • Provided by: Open.edu in collaboration with the British Museum.
 • Time: 30 hours
 • Level: Introductory

🌸  After studying this course, you should be able to:

 • Understand the place of the paintings in the context of Egyptian history and European art
 • Answer the question ‘What do the paintings say about the social structures and belief systems?’
 • Discuss wine, partially clad dancers, ox-meat, and fishing and fowling in the marshes – is this an idealized account, or life as it really was?
 • Consider who painted these scenes and how and the role artists had in society.

🌸  Start now at: open.edu

Hope you enjoy this course!

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngoc Minh Luong

ngocminh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...