Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Cách Chiến Thắng Sự Bận Rộn

NO DEADLINE

[English caption below]

Defeating Busy sẽ dạy bạn cách ước tính, lập kế hoạch, theo dõi và quản lý thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ bất kỳ.

🔥Tổng quan về khóa học: 

😖😖Sự bận rộn không phải là một điều xấu. Việc không quản lý được quỹ thời gian của mình mới là vấn đề. Trong khóa học này bạn sẽ được học cách ước tính thời gian của mình và quan trọng hơn là bám sát với những ước tính đó. Sẽ không có viên đạn bạc nào làm cho nó xảy ra. Nó hầu hết phụ thuộc vào bạn và những phương pháp dưới đây sẽ giúp bạn thực sự tận dụng được thời gian cho riêng mình.

🔥Nội dung khóa học:

 • Chương 1: Tại sao việc ước lượng và quản lý thời gian của bạn lại quan trọng?
 • Chương 2: Ước tính thời gian của bạn cho các dự án.
 • Chương 3: Một ví dụ về quản lý thời gian.
 • Chương 4: Quản lý thời gian của bạn.
 • Chương 5: Biến danh sách việc cần làm thành “BFF” mới của bạn.
 • Chương 6: Giao tiếp cẩn trọng.
 • Chương 7: Kết luận.

🔥Khóa học này dành cho:

 • Những nhà thiết kế, các nhà phát triển web.
 • Bất kỳ ai đang gặp khó khăn với những chiếc deadlines của mình.

🔥Thông tin khóa học:

 • Miễn phí 100%.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Người hướng dẫn: Brett Harned.
 • Nhà cung cấp: Open Edx.
 • Sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính cá nhân của Mac hoặc Microsoft.
 • Không yêu cầu một phần mềm cụ thể nào.

👉Đăng ký học tại đây: https://thegymnasium.com/courses/GYM/001/0/about

——————————————————————————————-

Defeating Busy will teach you how to estimate, plan, track, and manage your time in order to complete projects.

🔥About the course:

😖😖Being busy is not a bad thing. Not managing your own time is. During this course, you’ll learn how to estimate your time and perhaps more importantly, how to stick to those estimates. There is no silver bullet to make it happen. It’s mostly going to be up to you, but the practices described here should help you keep yourself and your time.

🔥Course outline:

 • Chapter 1: Why Is Estimating And Managing Your Time Important?
 • Chapter 2: Estimating Your Time On Projects.
 • Chapter 3: A Sample Freelance Gig.
 • Chapter 4: Tracking Your Time.
 • Chapter 5: The To-Do List Is Your New BFF.
 • Chapter 6: Solid Communication.
 • Chapter 7: Conclusion.

🔥This course is for:

 • Designers, developers.
 • Anyone with deadlines.

🔥Details:

 • 100% free.
 • Language: English.
 • Instructor: Brett Harned.
 • Supplier: Open Edx.
 • Use Mac or Windows desktop or laptop.
 • There is no specific software required.

👉Register here:

https://thegymnasium.com/courses/GYM/001/0/about

 

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...