Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Lãnh Đạo Bản Thân

🍀 No Dealine

[English caption below]

🍀 Mô tả về khóa học

🍁 Lãnh đạo bản thân là một khóa học tập trung vào việc cho phép các nhà lãnh đạo nhận ra tiềm năng thực sự của họ. Chủ yếu là về việc xử lý những suy nghĩ và nói chuyện tiêu cực của bản thân và giành được quyền kiểm soát đối với cái tôi phá hoại. Nó cũng cung cấp các chiến lược tích cực để cải thiện bản sắc lãnh đạo, phương hướng, sự phát triển và cuối cùng là khả năng làm chủ bản thân.

🍁 Khóa học bao gồm 7 khía cạnh chính sau đây để Lãnh đạo bản thân:

– Khám phá bản thân: Một công cụ Chẩn đoán Insight của Lãnh đạo được cung cấp để hỗ trợ việc này.

– Bản sắc bản thân: Hiểu mục đích, giá trị và hành vi thúc đẩy như một nhà lãnh đạo và phát triển một triết lý độc đáo và đích thực với tư cách là một nhà lãnh đạo.

– Phát triển bản thân: Hiểu được điểm mạnh của bạn và tối đa hóa giá trị của những điểm này, cùng với một kế hoạch phát triển rõ ràng

– Định hướng bản thân: Làm rõ tầm nhìn của bạn cho tương lai và hiểu cách giữ cho mình cả cảm hứng và động lực

– Nhận thức về bản thân: Tầm quan trọng của việc phản ánh liên tục và quản lý căng thẳng trong vai trò của bạn

– Tự nói chuyện: Kiểm tra niềm tin, thành kiến ​​nhận thức của bạn và có một chiến lược rõ ràng để xử lý những lời bàn tán tiêu cực đang diễn ra trong đầu bạn.

– Làm chủ bản thân: Làm thế nào để đạt được quyền kiểm soát bản thân được trao quyền, thông qua việc chuyển đến Nguyên nhân (trong phương trình Nguyên nhân-Hậu quả) và kiểm tra thói quen của bạn

🍀 Chi tiết khóa học

🍁 Học phí: miễn phí

🍁 Ngôn ngữ học: Tiếng Anh

🍁 Người dạy: Tony Brooks

🍁 Nền tảng: Udemy

🍀 Thông tin chi tiết tại: https://www.udemy.com/course/tltw-self-leadership/

——————————————————————————

🍀 Course description

🍁 Self Leadership is a course focused on enabling leaders to realise their true potential. Primarily it is about handling the negative self talk and thinking and gaining control over the destructive self. It also provides positive strategies to improve leadership identity, direction, growth and ultimately self mastery.

🍁 The course covers these 7 key aspects to Self Leadership:

– Self Discovery: A Leadership Insight Diagnostic tool is provided to support this

– Self Identity: Understanding driving purpose, values and behaviours as a leader and developing a unique and authentic philosophy as a leader.

– Self Development: Understanding your strengths and maximising the value of these, alongside a clear growth plan

– Self Direction: Clarifying your vision for the future and understanding how to keep yourself both inspired and motivated

– Self Awareness: The importance of ongoing reflection and managing stress in your role

– Self Talk: Examining your self beliefs, cognitive biases and having a clear strategy for handling the ongoing negative chatter in your head.

– Self Mastery: How to gain control of yourself be empowered, through moving to Cause (in the Cause-Effect equation) and examining your habits

🍀 Detail

🍁 Tution: free

🍁 Course Language: English

🍁 Created by Tony Brooks

🍁 Foundation: Udemy

🍀 For more information: https://www.udemy.com/course/tltw-self-leadership/

#ivolunteer, #ivolunteervietnam, #online, #free, #udemy, #lanhdao, #banthan


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com