Deadline: 01/06/2021

[Thụy Điển] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại The Malmö University 2021

⏰ Deadline: 01/06/2021

🔔 GIỚI THIỆU

Mỗi năm, Đại học Malmö cung cấp một số học bổng cho sinh viên từ bên ngoài EU / EEA và Thụy Sĩ, những người đã đăng ký học Thạc sĩ tại Đại học Malmö. Những học bổng này sẽ được trao dựa trên thành tích học tập có tính đến thành tích học tập trong quá khứ, kinh nghiệm của sinh viên cũng như động lực của họ.

Học bổng được trao cho 2 năm học nhưng được giữ lại cho năm thứ hai với điều kiện sinh viên đã hoàn thành xuất sắc năm đầu tiên. Ngoài ra, sinh viên cũng phải đáp ứng các tiêu chí tiến bộ bằng cách đạt được tối thiểu 22,5 tín chỉ một học kỳ, lên đến tối thiểu 45 tín chỉ cho năm học.

📌 THÔNG TIN HỌC BỔNG

  • Trường đại học: The Malmö University
  • Bậc học: Thạc sĩ
  • Học bổng: Toàn phần (toàn bộ học phí)

📌 YÊU CẦU

  • Ứng viên phải là sinh viên từ bên ngoài EU / EEA và Thụy Sĩ Bạn phải trả học phí cho việc cấp bằng của mình tại Đại học Malmö ở Thụy Điển.
  • Ứng viên phải đảm bảo được nhận vào chương trình thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh tại Đại học Malmö.
  • Trong quá trình nhập học chung, phải chọn Đại học Malmö là lựa chọn đầu tiên của mình.
  • Phải là sinh viên cấp bằng Thạc sĩ vì những học bổng này không được cung cấp cho sinh viên nhận học bổng Cử nhân

THÔNG TIN CHI TIẾT

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại:

https://mau.se/en/education/scholarships/

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Đức Đoàn Nguyên

nguyenduc.ivolunteer@gmail.com

You may also like...